sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

Bank BPS zapowiada emisję obligacji podporządkowanych

msd | 07 lutego 2018
Bank Polskiej Spółdzielczości chce pozyskać do 40 mln zł z publicznej emisji skierowanej do profesjonalnych inwestorów.

Będą to 10-letnie papiery podporządkowane, czyli takie, które za zgodą KNF bank będzie mógł zaliczyć do funduszy uzupełniających w celu poprawy wskaźników kapitałowych.

Obligacje mogą trafić do obrotu na Catalyst, wynika z komunikatu banku.

We wrześniu BPS zapowiadał emisję papierów podporządkowanych do 100 mln zł, do tej pory nie poinformowano natomiast o jej zamknięciu.

Na koniec lutego bank wykupi warte 85,2 mln zł podporządkowane obligacje BPS1122, które kilka miesięcy temu wyłączono z kapitału Tier II. KNF w przeszłości zgłaszała zastrzeżenia do tej serii, jako niespełniającej formalnych warunków do powiększenia funduszy uzupełniających.

Oprócz serii BPS1122, wycenianych na 100 proc. nominału, w obrocie na Catalyst notowane są również dwie krótsze serie podporządkowanego długu BPS-u. Wygasające w lipcu tego roku i lipcu 2020 r. papiery wyceniane są odpowiednio z 5,02 i 5,33 proc. rentowności brutto.

 • Bank BPS przyjął strategię na lata 2018-2026

  23 sierpnia 2018
  Bank Polskiej Spółdzielczości zamierza kontynuować działania stabilizacyjne w ramach programu naprawczego na lata 2014-2019. Chce też ustabilizować źródła przychodów z działalności komercyjnej i wzmocnić pozycję zrzeszenia BPS, dla którego pełni rolę banku zrzeszającego.
  czytaj więcej
 • Bank BPS ma zgodę KNF na przedterminowy wykup obligacji

  20 lipca 2018
  Wcześniejsza spłata 10-letnich podporządkowanych papierów dłużnych serii BPS0720 o wartości 80 mln zł zostanie przeprowadzona 31 sierpnia.
  czytaj więcej
 • Bank BPS otrzymał 50 mln zł podporządkowanej pożyczki

  21 czerwca 2018
  Pożyczkodawcą jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, czyli porozumienie ponad 290 banków spółdzielczych, w tym BPS, które mają się wzajemnie wspierać w zakresie płynności i wypłacalności.
  czytaj więcej
 • Bank BPS ze stratą i uwagami audytora

  20 czerwca 2018
  Skonsolidowana strata banku sięgnęła w ubiegłym toku 46,3 mln zł. Realizacja postępowania naprawczego przebiega raczej niespecjalnie, jeśli rzucić okiem na współczynniki kapitałowe. Audytor zgłosił zastrzeżenia do sprawozdania banku, a jedno z nich prowadzi do interesującego funduszu inwestycyjnego z akcjami BPS-u i niepłynnymi obligacjami spółdzielczymi.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje