niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Bank Millennium ma zielone światło na połączenie z Euro Bankiem

msd | 11 września 2019
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Millennium i Euro Banku, co otwiera drogę do fuzji prawnej obu banków.

Zaplanowane połączenie ma być drugim etapem przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium. Pierwszym była sfinalizowana w maju transakcja zakupu 49,78 mln akcji stanowiących 99,8 proc. w kapitale zakładowym Euro Banku. Jej wartość to 1,83 mld zł, ale przy jednoczesej spłacie niepodporządkowanego finansowania na 3,8 mld zł udzielonego Euro Bankowi przez Societe Generale, poprzedniego właściciela.

Formalne połączenie obu banków nastąpi wraz z uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

- Otworzy to (fuzja prawna – red.) przed nami drogę do fuzji operacyjnej. Dzięki akwizycji i połączeniu z Euro Bankiem, Millennium ugruntuje swoją siódmą pozycje w sektorze bankowym pod względem kapitałowym – powiedział Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium, cytowany w komunikacie prasowym.

Fuzję operacyjną, która przewiduje między innymi działalność na jednym systemie i pod jedną marką, zaplanowano na listopad tego roku.

Po wchłonięciu Euro Banku łączny współczynnik kapitałowy grupy Banku Millennium spadł do 20,1 proc. w II kwartale wobec 21,7-25,6 proc. w czterech wcześniejszych kwartałach. Wskaźnik TCR był więc tylko 0,36 pkt proc. wyżej od minimalnej wartości oczekiwanej przez KNF od grupy Banku Millennium.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Banku Millennium, w tym dwie to emisje podporządkowane. Uplasowane w styczniu papiery MIL0129 w ostatniej transakcji wyceniano na 99,7 proc. nominału wobec 102,4-102,8 proc. jeszcze w kwietniu tego roku. Nominał papierów to jednak 500 tys. zł, co ogranicza płynność i krąg zainteresowanych inwestorów głównie do instytucji finansowych.

Obligacje Euro Banku, w których prawa i obowiązki Bank Millenium wejdzie wraz z fuzją, nigdy natomiast nie trafiły do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje