czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Bank Millennium też rezygnuje z przedterminowego wykupu

msd | 31 sierpnia 2022
Bank nie skorzysta z przysługującej mu w grudniu opcji wcześniejszej spłaty podporządkowanych obligacji MIL1227 o wartości 700 mln zł.

Decyzję o odstąpieniu od wcześniejszego wykupu wyemitowanych w 2017 r. podporządkowanych papierów Bank Millennium tłumaczy „niesprzyjającą sytuacją rynkową”. W istocie chodzi o brak możliwości uplasowania emisji refinansującej. 

Tym samym bank dołączył do znacznie szerszego grona instytucji, które musiały w tym roku zrezygnować z wcześniejszej spłaty podporządkowanego długu. By wspomnieć Bank Pekao (PEO1027), PKO BP (PKO0827), czy w końcu PZU (PZU0727). 

Na rynku Catalyst papiery MIL1227 kwotowane są na 92,5/96,5 proc. nominału (bid/ask), który dla każdej z obligacji sięga jednak po 500 tys. zł. 

W II kwartale grupa Banku Millennium zanotowała siódmą stratę netto, a z powodu konieczności zaksięgowania kosztu wakacji kredytowych III kwartał rysuje się tylko gorzej. Według szacunków banku, możliwe jest powstanie niedoborów kapitałowych względem minimalnych wymogów KNF, stąd zarząd Millennium zdecydował o uruchomieniu planu naprawy. 

Na początku sierpnia agencja Fitch obniżyła długoterminowy rating Banku Millennium o dwa stopnie, z BBB- do BB. Tym samym ocena banku znalazła się na poziomie spekulacyjnym.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje