czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Bank Millennium uruchamia plan naprawy z powodu wakacji kredytowych

msd | 18 lipca 2022
Bank wykaże stratę w III kwartale, a jego współczynniki kapitałowe mogą się znaleźć poniżej poziomów wymaganych przez KNF.

W ocenie banku, nowo wprowadzone wakacje kredytowe będą go kosztować do 1,78 mld zł, jeśli skorzystają z nich wszyscy uprawnieni klienci. Około 75-90 proc. tej kwoty bank zaksięguje w ciężar wyników III kwartału, co rodzi ryzyko naruszenia współczynników kapitałowych.

„(…) racjonalnym jest założenie, że bank zaraportuje negatywny wynik netto za III kw. 2022 r., w rezultacie współczynniki kapitałowe banku mogą znaleźć się poniżej obecnych minimalnych wymogów ustalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego” – poinformował Bank Millennium

Możliwość naruszenia współczynników kapitałowych skłoniła bank do uruchomienia programu naprawy, zawiadamiając o tym KNF i BFG. 

„Zarząd banku zamierza doprowadzić do podwyższenia współczynników kapitałowych do satysfakcjonującego poziomu powyżej minimalnych wymogów poprzez połączenie dalszej poprawy dochodowości operacyjnej i inicjatyw mających na celu optymalizację kapitałową, takich jak zarządzanie aktywami ważonymi ryzykiem (włączając transakcje sekurytyzacyjne)” – wyjaśniono.

Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik kapitału Tier 1 grupy Banku Millennium wynosiły kolejno 16,0 i 12,9 proc. wobec regulacyjnych wymogów na poziomie 13,5 i 10,8 proc. 

Uruchomienie planu naprawy pozwoli Bankowi Millennium na niepłacenie tzw. podatku bankowego (ok. 320 mln zł rocznie). 

W poniedziałek rano podporządkowane obligacje Banku Millennium kwotowane są na 94,16/97,00 i 92,00/94,99 proc. (bid/ask) odpowiednio dla serii MIL1227 i MIL0129. W obu przypadkach nominał papierów to 500 tys. zł.

Jak policzył DM BDM, dziewięć giełdowych banków zaraportowało do tej pory, że ich łączna strata z tytułu wakacji kredytowych sięgnie 13,1 mld zł, aczkolwiek przy bardzo różnych założeniach dotyczących partycypacji klientów (od 60 do 100 proc. uprawnionych kredytobiorców). 

W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która przewiduje, że w tym i kolejnym roku kredytobiorcy będą mogli zawiesić po cztery raty złotowych kredytów mieszkaniowych. Ponadto, obliguje ona banki do dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, a także zakłada przeprowadzenie reformy wskaźników referencyjnych (zamianę stawki WIBOR na inny wskaźnik oparty o transakcje overnight).

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej