wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane

msd | 09 maja 2019
Bank chce pozyskać do 750 mln zł z prywatnej emisji jednej lub kilku serii papierów podporządkowanych, które za zgodą KNF zostaną zakwalifikowane do funduszy Tier 2.

Warunki planowanej emisji nie zostały ujawnione, za wyjątkiem tego, że oferta zostanie przeprowadzona w trybie prywatnym, a jednostkowy nominał każdej obligacji zostanie ustalony na 500 tys. zł.

Do oferty miałoby dojść w II kwartale, lecz bank zastrzega, że ostatecznie zostanie to uzależnione od sytuacji rynkowej.

Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji – podał Bank Pekao.

Zamiarem banku jest zaliczenie wpływów z emisji do kapitału Tier II, co oznacza możliwość poprawy łącznego współczynnika kapitałowego.

Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy grupy Pekao oraz współczynnik kapitału Tier 1 wynosiły kolejno 15,5 proc. oraz 17,1 proc., odpowiednio 3,5 pkt proc. oraz 3,1 pkt proc. powyżej regulacyjnego minimum. Sytuacja kapitałowa banku pozwala mu na wypłatę do 75 proc. ubiegłorocznego zysku w formie dywidendy. Zatrzymanie części zysku ma zaś pozwolić na poprawę współczynników wypłacalności o około 0,5 pkt proc.

Ostatnie emisje podporządkowanego długu Bank Pekao przeprowadził w październiku ubiegłego roku. Pozyskał wówczas łącznie 750 mln zł z 10- i 15-letnich papierów, oprocentowanych odpowiednio na 1,55 pkt proc. oraz 1,8 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji Banku Pekao. Najbardziej płynna z nich – PEO1027 –  wyceniana jest na 102 proc. nominału. Oznacza to 2,63 proc. rentowności brutto, przy założeniu, że w październiku 2022 r. dojdzie do przedterminowego wykupu długu.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje