poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane

msd | 06 listopada 2019
Wartość emisji zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu. Warunki długu mają zaś być analogiczne do tych, jakie obowiązują dla wyemitowanej w czerwcu serii PEO0631.

Do emisji nowych papierów miałoby dojść w listopadzie, choć bank zastrzega, że zależeć to będzie też od sytuacji rynkowej.

O ile wartość papierów zostanie ustalona w procesie book buildingu, to już wiadomo, jak wyglądać będą warunki emisji. Będą to podporządkowane papiery z terminem spłaty w czerwcu 2032 r. i oprocentowaniem ustalanym według formuły WIBOR 6M plus 1,7 pkt proc. marży.

Warunki emisji odpowiadają wyemitowanej w czerwcu 12-letniej serii D na 350 mln zł, ponieważ docelowo Bank Pekao będzie chciał zasymilować obie serie.

Po raz ostatni obligacjami PEO0631 handlowano na GPW ponad miesiąc temu, gdy wyceniono je na 101,2 proc. nominału. 

Czerwcowa emisja, jak pisaliśmy wcześniej w środę, poprawiła łączny współczynnik kapitałowy Pekao o około 0,3 pkt proc. W lipcu KNF wyraziła zgodę na zaliczenie papierów do funduszy własnych banku.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje