sobota, 04 lipca 2020

Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

  Obligacje:

  • PEO0631

   PEO0631

   Seria: D
   ISIN: PLPEKAO00313
   Rynek: GPW ASO, BS ASO


   Emitent może wykupić wszystkie obligacje 4 czerwca 2026 roku.


  Artykuły:

  • Raport miesięczny DM NWAI (maj 2020)

   ...wne. Mimo wszystko część inwestorów zdecydowała się sprzedać obligacje uznając ryzyko za zbyt wysokie w stosunku do korzyści. Warto także zwrócić uwagę na niecodziennego gościa naszego zestawienia - dwie serie wyemitowane przez Bank Pekao: PEO1028 i PEO0631, które odnotowały spadki odpowiednio o 3,9 proc. i 2,4 proc. Skala przeceny nie robi wrażenia, jednak historycznie obligacje tego emitenta nie były notowane poniżej 100,0. Nominał tych papierów sugeruje też, że handel na nich odbywa się jedynie pom...
  • Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2019)

   ...gi najpopularniejszy emitent. Kolejne miejsce wśród emitentów należy do Banku Pekao. Obrót na jego papierach osiągnął wartość 11,7 mln zł, a odpowiadały za to dwie serie PEO1027 z obrotem równym 6,6 mln zł (czwarty obrót pośród pojedynczych serii) i PEO0631 z obrotem 5,1 mln zł (piąty obrót na pojedynczej serii). Zapadalność W grudniu na osiem zapadających serii obligacji, siedem zostało wykupionych w terminie. Obligacje STA1219 nie zostały wykupione przez emitenta. Była to piąta seria obligacji niewy...
  • Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane

   Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowaneWartość emisji zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu. Warunki długu mają zaś być analogiczne do tych, jakie obowiązują dla wyemitowanej w czerwcu serii PEO0631. Do emisji nowych papierów miałoby dojść w listopadzie, choć bank zastrzega, że zależeć to będzie też od sytuacji rynkowej. O ile wartość papierów zostanie ustalona w procesie book buildingu, to już wiadomo, jak wyglądać będą warunki emisji. Będą t...
  • Raport miesięczny DM NWAI (lipiec 2019)

   ...obligacji w porównaniu z czerwcem, oraz 213,1 mln zł więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Swoje obligacje na rynek wprowadziły spółki z sektora Banki (562 mln zł) i Deweloperzy (75 mln zł). Najwięcej obligacji uplasował bank Pekao – 350 mln zł w serii PEO0631. Seria ma oprocentowanie zmienne równe WIBOR 6M + 1,70 pkt proc. Na papierach nie zawarto jeszcze ani jednej transakcji. Najwyższy kupon oferują obligacje wyemitowane przez Vantage Development. Seria VTG1022 płaci WIBOR 6M + 4,70 pkt proc. Z kolei ...
  • 12-letnie obligacje Banku Pekao debiutują na Catalyst

   ...rminowego wykupu długu (na pięć lat przed ostatecznym terminem spłaty korzyści z posiadania obligacji podporządkowanych systematycznie maleją), które może wykonać w czerwcu 2026 r.  W poniedziałek do godz. 9.40 nie handlowano debiutującymi papierami PEO0631. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna, czy sprzedaży.  Nominał pojedynczej obligacji PEO0631 to 500 tys. zł. Na Catalyst notowane są też trzy starsze emisje podporządkowanego długu Pekao z lat 2017-2018 r. Najdłuższa z nich ma 15-letni o...

  Emisje