niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Bank Pekao z programem EMTN

msd | 02 listopada 2023
Zarząd banku wyraził zgodę na ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji o wartości do 5 mld euro.

W ramach nowego programu Bank Pekao będzie mógł emitować obligacje w euro, złotowych lub innej walucie, a papiery te będą mogły mieć status zielonego lub zrównoważonego długu.

Na potrzeby realizacji programu sporządzony zostanie prospekt podstawowy, które będzie podlegał zatwierdzeniu przez luksemburski nadzór. W przyszłości, dług może zaś trafić do giełdowych notowań w Luksemburgu, Warszawie lub na jeszcze innym rynku.

Wcześniej w tym roku Bank Pekao uplasował na krajowym rynku trzy serie obligacji o łącznej wartości 1,85 mld zł na potrzeby spełnienia wymogów MREL.

Na Catalyst znajduje się siedem serii długu Banku Pekao, w tym cztery z nich to papiery podporządkowane z lat 2017-2019. Najczęściej do transakcji dochodzi serią PEO1027, ponieważ w jej przypadku jednostkowy nominał wynosi tysiąc złotych (500 tys. zł dla sześciu pozostałych serii). Przy 1,52 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M i już minionej opcji spłaty obligacje te wyceniane są na 100,69 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje