czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Bank Pekao zapowiada niższe zyski

msd | 04 maja 2020
Decyzje RPP o obniżeniu stopy referencyjnej o 100 pkt bazowych zmniejszą wynik netto bankowej grupy o około 450-500 mln zł w tym roku. Dodatkowo bank zapowiada też wzrost kosztów ryzyka.

Bank Pekao szacuje, że spadek stóp procentowych obniży jego marżę odsetkową o około 30 pkt bazowych (2,87 proc. w 2019 r.). Na niższych dochodach odsetkowych bynajmniej się nie skończy, ponieważ bank spodziewa się też pogorszenia kosztów ryzyka.

Na skutek pandemii koronawirusa bank jeszcze w sprawozdaniu za I kwartał tego roku zawiąże około 200 mln zł rezerwy na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego. 

„Rezerwę tę oszacowano w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 roku” – poinformował Bank Pekao.

W całym 2019 r. grupa Banku Pekao miała 2,17 mld zł zysku netto (2,77 mld zł powtarzalnego zysku).

Na Catalyst notowane są cztery serie podporządkowanych papierów dłużnych Banku Pekao o łącznej wartości 2,75 mld zł. Najstarsze i najbardziej płynne z nich – PEO1027 – wyceniane są na 98,45 proc. nominału wobec okolic 96,5 proc. przed miesiącem.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje