środa, 12 maja 2021

Newsroom

Bank Pocztowy spodziewa się straty w 2021 r.

msd | 22 grudnia 2020
Przyjęta przez bank strategia na lata 2021-2024 przewiduje, że w pierwszym roku jej realizacji strata sięgnie 28 mln zł, ale trzy lata później ma się zamienić ona w 40 mln zł zysku netto.

Na pierwszym miejscu wśród zapisanych w strategii inicjatyw rozwojowych Bank Pocztowy wymienia pogłębienie synergii z Pocztą Polską, która posiada 75 proc. udziału w kapitale banku (pozostałe 25 proc. należy do PKO BP, który spisał inwestycję do zera). Wśród pozostałych inicjatyw wymieniono także rozwój procesów cyfryzacji i automatyzacji, lepsze wykorzystanie potencjału banku w obszarze Polski regionalnej, czy wreszcie uczestnictwo w dystrybucji środków pomocowych z krajowych i unijnych programów przewidzianych na lata 2021-2024.

„Z perspektywy banku i sektora bankowego negatywne skutki pandemii COVID-19 będą dopiero w pełni widoczne w 2021 r. Dlatego podstawą zmian i transformacji strategicznej banku będzie skuteczna realizacja działań naprawczych ukierunkowanych na wzrost efektywności i oszczędności kosztowe” – napisano w komunikacie Banku Pocztowego.

Realizacja strategii ma się przełożyć na 28 mln zł straty w 2021 r., lecz wyniki mają się systematycznie poprawiać, aż do osiągnięcia 40 mln zł zysku netto w 2024 r. Docelowo bank zamierza osiągnąć ponad 6,5 proc. zwrotu na kapitale (ROE) oraz zejść z relacją kosztów do dochodów (C/I) poniżej 6,1 proc.). Koszty ryzyka powinny się obniżyć do 1,45 proc. w 2024 r., ale na 2021 r. oczekiwany jest ich przejściowy wzrost. Bank zakłada też, że w przyszłym roku wyhamuje odpływ klientów detalicznych, a od 2022 r. zacznie notować ich przyrost.

„Zarząd banku podkreśla swoją determinację do przeprowadzenia wszelkich działań mających na celu odbudowę zdolności do generowania istotnej nadwyżki operacyjnej oraz do konsekwentnej realizacji wyznaczonych celów strategicznych, z których nadrzędnymi będą efektywność finansowa i umiejętne zarządzanie ryzykiem dające akcjonariuszom pewność wejścia na ścieżkę poprawy rentowności” – podano także.

W I połowie tego roku Bank Pocztowy miał 9,4 mln zł zysku netto wobec 10,9 mln zł przed rokiem. Wykazywał z tego 3,0 proc. zwrotu na kapitale, a współczynnik kosztów do dochodów sięgał blisko 70 proc. 

Na Catalyst notowana jest jedna z dwóch serii podporządkowanego długu Banku Pocztowego. To warte 50 mln zł papiery BPO0626, które pochodzą z emisji publicznych adresowanych w przeszłości do indywidualnych inwestorów. W poniedziałek handlowano nimi po 101,3 proc. nominału, co oznacza wprawdzie 2,75 proc. rentowności brutto, z tym zastrzeżeniem, że już w przyszłym roku bank będzie mógł przedterminowo spłacić obligacje (przy tym założeniu rentowność osiąga ujemne wartości).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje