niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Bank Pocztowy szykuje emisje obligacji na lata 2022-2023

msd | 13 stycznia 2021
Aby wypełnić wymóg MREL bank planuje uplasować 70 mln zł obligacji podporządkowanych w 2022 r. oraz 80 mln zł w 2023 r.

Zapowiadane przez Bank Pocztowy emisje podporządkowanych obligacji opierają się o wyznaczony mu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wymóg MREL, czyli minimalną wartość funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji na wypadek, gdyby bank popadł w kłopoty. Co do zasady, wymogi te (wyznaczane indywidualnie) obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r., lecz wcześniej banki muszą spełniać też kryteria wynikające ze ścieżki dojścia do docelowego poziomu MREL.

Docelowy poziom funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji w przypadku Banku Pocztowego to wartość stanowiąca 15,35 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE). Lecz po drodze, na koniec 2021, 2022 i 2023 r., bank musi legitymować się wskaźnikami wynoszącymi kolejno 15,39 proc., 16,87 proc. oraz 18,46 proc.

Szacuje się, że wszystkie działające w Polsce banki będą musiały wyemitować obligacje (podporządkowane i nieuprzywilejowane) na kilkadziesiąt miliardów złotych, aby wypełnić wymóg MREL.

Według ostatniego sprawozdania, na koniec I połowy 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy Banku Pocztowego wynosił 18 proc.

Przed miesiącem bank opublikował strategię na kolejne lata, z której wynika, że spodziewa się 28 mln zł straty w 2021 r., którą trzy lata później ma zamienić w 40 mln zł zysku netto.

Na Catalyst notowana jest jedna z dwóch serii podporządkowanego długu Banku Pocztowego. To warte 50 mln zł papiery BPO0626, które pochodzą z emisji publicznych adresowanych w przeszłości do indywidualnych inwestorów. W środę rano handlowano nimi po 101,4 proc. nominału, co oznacza wprawdzie 2,73 proc. rentowności brutto, z tym zastrzeżeniem, że już w czerwcu tego roku bank będzie mógł przedterminowo spłacić obligacje (przy tym założeniu rentowność osiąga ujemne wartości).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje