sobota, 27 lutego 2021

Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

  Obligacje:

  • BPO0626

   BPO0626

   Seria: P1
   ISIN: PLBPCZT00080
   Rynek: GPW ASO


   Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu pod warunkiem uzyskania zgody KNF.


  Artykuły:

  • Bank Pocztowy szykuje emisje obligacji na lata 2022-2023

   ...lejne lata, z której wynika, że spodziewa się 28 mln zł straty w 2021 r., którą trzy lata później ma zamienić w 40 mln zł zysku netto. Na Catalyst notowana jest jedna z dwóch serii podporządkowanego długu Banku Pocztowego. To warte 50 mln zł papiery BPO0626, które pochodzą z emisji publicznych adresowanych w przeszłości do indywidualnych inwestorów. W środę rano handlowano nimi po 101,4 proc. nominału, co oznacza wprawdzie 2,73 proc. rentowności brutto, z tym zastrzeżeniem, że już w czerwcu tego roku ...
  • Bank Pocztowy spodziewa się straty w 2021 r.

   ...ec 10,9 mln zł przed rokiem. Wykazywał z tego 3,0 proc. zwrotu na kapitale, a współczynnik kosztów do dochodów sięgał blisko 70 proc.  Na Catalyst notowana jest jedna z dwóch serii podporządkowanego długu Banku Pocztowego. To warte 50 mln zł papiery BPO0626, które pochodzą z emisji publicznych adresowanych w przeszłości do indywidualnych inwestorów. W poniedziałek handlowano nimi po 101,3 proc. nominału, co oznacza wprawdzie 2,75 proc. rentowności brutto, z tym zastrzeżeniem, że już w przyszłym roku b...
  • Tegoroczny zysk netto Banku Pocztowego spadnie o 50-70 proc. r/r

   ...nkcji w zarządzie banku.  Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Banku Pocztowego z terminem wykupu w czerwcu 2026 r. i opcją wcześniejszej spłaty w czerwcu przyszłego roku. W poniedziałkowym handlu warte 50 mln zł papiery BPO0626 wyceniano na 100,5-100,6 proc. nominału. We wtorek natomiast jeszcze nimi nie handlowano.
  • Banki pozwolą odroczyć spłatę rat

   ...ych wymogów kapitałowych. Fatalne nastroje jeszcze w ubiegłym tygodniu udzieliły się i obligatariuszom banków. W poniedziałek na przykład podporządkowane papiery Aliora i Pocztowego potaniały kolejno do 96 proc. (ALR0421 i ALR0522) oraz 97,01 proc. (BPO0626). Wcześniej w poniedziałek minister finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielanych przez BGK gwarancji de minimis. Ma ono pozwolić na objęcie gwarancjami spłaty do 80 proc. kredytów mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP. Resort finansów szacuje, że...
  • Inwestorzy panicznie szukają płynności

   ...Cyfrowego Polsatu, LPP, czy Polskiego Holdingu Nieruchomości. Taniejące papiery Getin Noble Banku to już w zasadzie oczywistość. Tymczasem poniżej nominału rozgościł się też podporządkowany dług Alior Banku (ALR0524 i ALR1025) oraz Banku Pocztowego (BPO0626). Poniżej wartości nominalnej zaczęto wyceniać też kilkunastomiesięczne senioralne obligacje PKO Banku Hipotecznego (PHO0721 i PHO0821). W tych trudnych okolicznościach publiczne oferty przyszło prowadzić takim spółkom, jak Cavatina, Ghelamco, Marv...
  • Bank Pocztowy utworzył 10,7 mln zł rezerwy na tzw. małe TSUE

   ...Po sześciu miesiącach ubiegłego roku Bank Pocztowy miał 16,5 mln zł zysku brutto oraz 10,9 mln zł zysku netto. Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Banku Pocztowego. To pochodzące z publicznej prospektowej oferty papiery BPO0626 o wartości 50 mln zł, które będą mogły zostać przedterminowo spłacone w czerwcu 2021 r.  Rynek wycenia papiery BPO0626 na 105,24 proc. nominału, co daje 3,63 proc. rentowności brutto, ale gdyby przyjąć, że w 2021 r. dojdzie do przedterminowego wyku...
  • Bank Pocztowy wydłuża horyzont strategii

   ...sowa banku to 7,5 mld zł. Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Banku Pocztowego. To publiczna emisja 10-letnich papierów z 2016 r., które w 2021 r. będą mogły podlegać przedterminowej spłacie. W czwartek rano obligacjami BPO0626  handlowano po 104,3 proc., co oznacza 2,82 proc. rentowności brutto (przy założeniu wcześniejszej spłaty w 2021 r.).
  • Bank Pocztowy zapowiada przedterminowy wykup obligacji

   ...tradycyjny, przewidziany dla przedterminowego wykupu, bez konieczności dodatkowego składania zapisu. Dzień przedterminowego wykupu obligacji BPO1022 wyznaczono na 5 kwietnia. W obrocie wciąż pozostaną natomiast pochodzące z publicznej oferty papiery BPO0626, także podporządkowane. We wtorek po południu nabyć je można od ręki po 104,43 proc. nominału, co dawałoby 3,06 proc. rentowności brutto przy założeniu, że w 2021 r. bank skorzysta z przysługującej mu opcji wcześniejszej spłaty. 
  • Bank Pocztowy zostanie dokapitalizowany

   ...zwłaszcza, ze ta jest też tańsza (WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży za 10-letnie papiery, które zapewne zostaną spłacone po pięciu latach). W obrocie na Catalyst znaleźć można wyemitowane w ubiegłorocznej ofercie publicznej podporządkowane obligacje BPO0626. W piątek rano wyceniano ja na 105,1 proc., co przy założeniu przedterminowego wykupu w 2021 r. oznaczało 3,07 proc. rentowności brutto.
  • Bank Pocztowy dokona przedterminowego wykupu

   ...ed zamknięciem sesji po 101,7 proc. nominału. Kupujący najpewniej nie zdążył wycofać oferty, stąd musi liczyć się z ujemną rentownością. W obrocie na Catalyst znajdują się też wyemitowane w ubiegłorocznej ofercie publicznej podporządkowane obligacje BPO0626. W czwartek z rana wyceniano ja na 104,8 proc., co przy założeniu przedterminowego wykupu w 2021 r. oznaczało 3,16 proc. rentowności brutto.
  • Bank Pocztowy zamknął emisję poporządkowanych obligacji

   ...h na GPW. Na giełdzie notowane są wyłącznie obligacje Pocztowego. Z dwóch znajdujących się w obrocie serii jedną uplasowano w ramach zeszłorocznej prospektowej oferty publicznej skierowanej głównie do inwestorów detalicznych. Podporządkowane papiery BPO0626 wyceniane były na otwarciu wtorkowej sesji na 105,22 proc. nominały. Oznacza to 3,05 proc. rentowności brutto dla kupującego (3,87 proc., gdyby bank nie skorzystał z przysługującej mu w 2021 r. opcji wcześniejszej spłaty). 
  • Bank Pocztowy wyemituje nowe obligacje

   ...niejszego wykupu (w komunikacie nie napisanego tego wprost). Nowe papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajdują się dwie starsze serie podporządkowanych obligacji Pocztowego, w tym jedna pochodząca z zeszłorocznej emisji publicznej. Obligacje BPO0626 wyceniano w środę na 105,03 proc., co dawało 3,89 proc. rentowności brutto. W praktyce jednak raczej należałoby się spodziewać 3,11 proc. rentowności, jeśli bank zdecyduje się na przedterminowy wykup długu czerwcu 2021 r.
  • Bank Pocztowy chce ustanowić nowy program emisji obligacji

   ...ji, mimo że bank się do nich przymierzał, ostatecznie nie doszło. Z naszych informacji wynika, że po stronie jednego z akcjonariuszy istniały obawy o plasowanie długu podporządkowanego do klientów detalicznych. Pochodzące z oferty publicznej papiery BPO0626 wyceniane są z 3,93 proc. rentowności brutto. Warto jednak zwrócić uwagę, że Pocztowemu przysługuje opcja wcześniejszej spłaty po pięciu latach od emisji, a skorzystanie z niej jest wysoce prawdopodobne (z uwagi na podporządkowany charakter długu z...
  • Bank Pocztowy oczekuje dokapitalizowania od akcjonariuszy

   ... jedną ofertę, aczkolwiek wstępne plany zakładały, że emisji będzie więcej. Uplasowane w czerwcu ubiegłego roku 10-letnie podporządkowane papiery o wartości 50 mln zł oprocentowane są na WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. Na otwarciu środowej sesji papiery BPO0626 wyceniano z 3,92 pkt proc. rentowności brutto, zaś po południu nabyć je można od ręki przy rentowności wyższej o 3 pkt bazowe. 
  • Raport miesięczny DM NWAI: Wrześniowy marazm

   ...ego seria POZ0219, przy niespotykanym dotąd obrocie ponad 1 mln zł, poprawiła notowania o 2,7 proc. Nie pojawiły się jednak żadne informacje, które byłyby przyczyną tego ruchu. Z dużym entuzjazmem została przyjęta debiutująca seria Banku Pocztowego (BPO0626). Już w pierwszym dniu notowań kurs papierów wzrósł do 102,4, by ostatecznie miesiąc zakończyć na poziomie 103,3. Warta odnotowania jest także wartość obrotów – 6,1 mln zł, co stawia serię w czołówce najaktywniejszych w tym miesiącu. Korekta rentow...
  • Tydzień na kredyt - komentarz Vestor DM (27.09)

   ..., wzrosty i spadki Obroty na obligacjach korporacyjnych na rynku Catalyst w minionym tygodniu wyniosły 22,4 mln PLN, wobec 22,5 mln PLN w poprzednim tygodniu. Najwyższy obrót, w wysokości 4,6 mln PLN, odnotowano na obligacjach Banku Pocztowego serii BPO0626. Kurs serii spadł o 0,2 pkt proc. do poziomu 103,2 proc. Najwyższy wzrost kursu odnotowano na obligacjach Biomedu (seria BML0818). Kurs serii wzrósł o 11,9 pkt proc., z poziomu 61 do 72,9 proc. Obrót na serii wyniósł 7,4 tys. PLN. Obligacje Getin N...
  • Publiczna emisja Banku Pocztowego debiutuje powyżej nominału

   ... były gwarantowane w całości (bez redukcji). Obligacje debiutują przy skromnym jak na emisję publiczną obrocie, wynoszącym na razie  65 tys. zł. Początkowo papiery serii P1 miały trafić do obrotu na Catalyst w lipcu. Debiutujące w czwartek obligacje BPO0626 zostały uplasowane w ramach programu, który daje Bankowi Pocztowemu możliwość emitowania długu senioralnego i podporządkowanego do łącznej kwoty 1 mld zł. 12-miesięczny okres ważności prospektu biegnie od 16 maja, wtedy też Komisja Nadzoru Finansow...

  Emisje