sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Banki zwiększyły linię kredytową dla Kruka

msd | 24 listopada 2023
Windykacyjna spółka zawarła aneks do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego zwiększający jego wartość z 525 do 575 mln euro.

Pomimo zwiększenia dostępnego dla Kruka limitu kredytowego, okres jego dostępności nie uległ zmianie. Windykator będzie mógł korzystać z przyznanego finansowania do lipca 2028 r.

- Cieszy mnie rosnące zaufanie i zaangażowanie banków finansujących Kruka. Jestem pewien, że fundamentem pozytywnej oceny ryzyka i decyzji bankowego konsorcjum są nasze konsekwentnie realizowane, a nawet przekraczane plany. Kruk jest w bardzo dobrej formie i chce wykorzystać ten czas do dalszego odpowiedzialnego rozwoju – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Po trzech kwartałach tego roku windykacyjna grupa miała na koncie 1,99 mld zł nakładów na wierzytelności (+47 proc. r/r), z czego 82 proc. zainwestowano poza Polską, głównie w Hiszpanii i we Włoszech. W tym czasie Kruk osiągnął 2,29 mld zł spłat (+19 proc.), w tym 55 proc. spoza macierzystego rynku.

- Przekraczamy kolejne rekordy, a jednocześnie przemyślanie zwiększamy zadłużenie pozyskując je ze zdywersyfikowanych źródeł. Po trzech kwartałach 2023 roku wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej wyniósł 2,3 - co w biznesie, nie tylko na tle branży, jest bardzo dobrym wynikiem – wskazał szef Kruka.

Wcześniej w tym roku Kruk dwukrotnie zwiększał wartość dostępnego wielowalutowego kredytu rewolwingowego. W kwietniu zadebiutował z emisją obligacji na rynkach zagranicznych, pozyskując wówczas 150 mln euro. W przyszłym tygodniu spółka ruszy też ze swoją pierwszą w historii emisją detalicznych obligacji w euro. W wartej do 5 mln euro ofercie na podstawie prospektu zaproponuje pięcioletnie papiery oprocentowane na 4 pkt proc. ponad EURIBOR 3M (w kwietniu na rynkach nordyckich inwestorom instytucjonalnym Kruk proponował 6,5 pkt proc.).

Na Catalyst notowanych jest 21 serii złotowych obligacji Kruka o łącznej wartości 2,16 mld zł. Papiery pochodzące z tegorocznych ofert publicznych, w których spółka proponowała inwestorom indywidualnym po 4 pkt proc. marży, wyceniane są w okolicach nominału, między 99,3 a 100,2 proc.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst