sobota, 02 grudnia 2023

Newsroom

BBI wypuści obligacje na 7,75 pkt proc. ponad WIBOR

msd | 26 stycznia 2023
BBI Development przeprowadzi emisję obligacji wartych minimum 10 mln zł i maksimum 11 mln zł, aby zrefinansować zapadające w najbliższy wtorek papiery warte 12 mln zł.

Termin wykupu ustalono na luty 2025 r., będą to więc obligacje dwuletnie. Oferowana marża wyniesie 7,75 pkt proc. ponad WIBOR 6M plus 7,75 pkt proc. marży, a więc będzie ona o 1,5 pkt proc. wyższa niż zapadające 31 stycznia obligacje warte 12 mln zł. Obligacje mają trafić do obrotu na Catalyst.

22 lutego br. zapadają dwie inne serie obligacji BBI Development, także notowane na Catalyst o wartości 14,3 mln zł i 13,5 mln zł. Ich oprocentowanie także wynosi 7,75 pkt proc. ponad WIBOR i – zgodnie z logiką działania firmy w tym zakresie – także należy spodziewać się przeprowadzenia emisji refinansujących to zadłużenie.

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje