sobota, 31 października 2020

Newsroom

Benefit Systems uchwalił dwie emisje, po 50 mln zł każda

msd | 22 września 2020
Operator kart MultiSport uchwalił emisje 18-miesięcznych i czteroletnich obligacji, które zapowiadał już w ostatnim sprawozdaniu finansowym.

Za 18-miesięczne papiery Benefit Systems zapłaci WIBOR 6M plus 1,75-2,75 pkt proc. marży, której wysokość będzie się zmieniać w czasie. Oprocentowanie papierów czteroletnich równe będzie natomiast stopie WIBOR 6M powiększonej o 2,75-5,25 pkt proc. marży.

Warte po 50 mln zł papiery serii A i B zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na udziałach spółek zależnych, sprzęcie sportowym, znaku towarowym „Benefit Systems” oraz dwoma wekslami własnymi in blanco do kwoty 150 mln zł.

Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, a w przyszłości papiery mają trafić do obrotu na GPW.

Spółka może być pewna uplasowania długu w pełni, ponieważ pełniący rolę organizatora emisji Haitong Bank zobowiązał się objąć obligacje obu serii do 100 mln zł.

Benefit Systems nie wskazuje wprawdzie celu emisji, ale w niedawnej prezentacji inwestorskiej spółka podawała, że wpływy z obligacji pomogą jej zbudować bufor płynnościowy na wypadek drugiej fali pandemicznego zamrożenia gospodarki. Intencje te na łamach Obligacje.pl przed tygodniem potwierdził także Bartosz Józefiak, członek zarządu odpowiedzialny za finanse Benefit Systems.

W przeszłości na Catalyst notowane były dwie serie papierów dłużnych spółki. Za spłacone w 2018 i 2019 r. trzyletnie obligacje serii A i B płaciła ona kolejno 1,35 oraz 1,5 pkt proc. marży ponad WIBOR. Dług ten nie był zabezpieczony.

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje