niedziela, 29 listopada 2020

Newsroom

BGK uplasował obligacje na 8 mld zł

msd | 08 maja 2020
Bank Gospodarstwa Krajowego wypuścił siedmioletnie papiery dłużne na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Emisja zwiększyła wartość uplasowanych w kwietniu papierów FPC0427 z 13 do 21 mld zł. Inwestorzy obejmowali obligacje po 98,632 proc. nominału (plus narosłe odsetki). Na Catalyst papiery tej serii kwotowane są na 98,8/99,7 proc. nominału. Do transakcji nimi dochodzi wyłącznie sporadycznie.

Obligacje FPC0427 oprocentowane są na stałe 1,875 proc. odsetek w skali roku.

Ponad koniec kwietnia NBP odkupił od banków obligacje FPC0427 za 8,8 mld zł.

Łączna wielkość emisji covidowych obligacji FPC0427 przewidziana jest na 50 mld zł. Papiery zabezpieczone są gwarancjami skarbu państwa a wpływy z nich mają współfinansować Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej wiadomości o Bank Gospodarstwa Krajowego

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje