sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Bocian wyemituje papiery dłużne w Singapurze

msd | 22 listopada 2023
Everest Capital, spółka celowa pozyskujące finansowanie dla pożyczkowej grupy pod marką Bociana, chce uplasować dług o wartości 4 mln USD poprzez singapurską platformę inwestycyjną.

Warta 4 mln USD emisja trzyletnich stałokuponowych papierów skierowana zostanie do inwestorów instytucjonalnych oraz akredytowanych w rozumieniu prawa Republiki Singapuru. Zabezpieczenie długu stanowić ma poręczenie spółki operacyjnej oraz zastaw na wierzytelnościach z udzielonych pożyczek.

Emisja zostanie przeprowadzona w ramach programu do 40 mln USD, z którego Bocian miał wcześniej korzystać w okolicach połowy tego roku (pod koniec czerwca pożyczkodawca zapowiadał emisję na 3 mln USD). To zresztą nie jedyne zagraniczne finansowanie Bociana, który w przeszłości pozyskiwał też środki z łotewskiej platformy Mintos, a w ubiegłym roku poprzez swoją cypryjską spółkę zaciągnął pożyczkę w jenach.

Od dłuższego już czasu Bocian regularnie natomiast redukuje obligacyjne zadłużenie polskim rynku, gdzie ostatnią emisję przeprowadził przeszło dwa lata temu. I prawdopodobnie nie zanosi się na zmiany, ponieważ od roku obowiązuje zakaz finansowania działalności pożyczkowej emisjami obligacji.

Na Catalyst notowana jest tylko jedna z pięciu serii papierów dłużnych Everestu Capital. Obligacje te miały wygasać we wrześniu, ale spółka wynegocjowała przesunięcie terminu spłaty do czerwca przyszłego roku, po drodze odkupując także część długu. Aktualnie papiery EVC0624 warte są więc 8 mln zł. Niezależnie od tego, do żadnych transakcji nimi nie dochodzi, ponieważ całość emisji znajduje się w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI.

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst