środa, 28 września 2022

Newsroom

BOŚ uplasował obligacje podporządkowane

msd | 30 grudnia 2015
Bank Ochrony Środowiska przydzielił siedmioletnie papiery dłużne serii W o wartości 32,5 mln zł. Emisja może być elementem planu spełnienia wymagań kapitałowych stawianych przed bankiem.

Wysokość kuponu nie została ujawniona. Podano wyłącznie, że marżę ustalono w oparciu o budowę księgi popytu. Za trzy inne notowane na Catalyst emisje obligacji podporządkowanych BOŚ płaci 2,3-3,1 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Najniższa marża dotyczy dziesięcioletnich papierów uplasowanych w lipcu 2014 r.

Pozyskane środki, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, zasilą fundusze uzupełniające w celu poprawy wskaźników ostrożnościowych.

Na koniec września współczynnik wypłacalności i Tier 1 grupy BOŚ wynosiły odpowiednio 12,71 i 9,65 proc. W wyniku nałożonych domiarów kapitałowych KNF od października wymaga by bank legitymował się wskaźnikami wynoszącymi odpowiednio 12,88 i 9,66 proc., a od 1 stycznia stawiane wymagania rosną o dodatkowe 1,25 pkt proc.

Bank został zobowiązany przez Komisję do opracowania planu działań, które pozwolą spełnić nowe wymagania kapitałowe najpóźniej do końca czerwca 2016 r. Najnowsza emisja obligacji podporządkowanych może być elementem tego planu.

W III kwartale BOŚ zanotował 7,4 mln zł skonsolidowanej straty, zaś od początku roku skumulowana strata wynosiła 4,7 mln zł.

W listopadzie agencja EuroRating obniżyła ocenę BOŚ Banku z BBB- do BB+ (podwyższone ryzyko kredytowe) pozostawiając przy tym negatywną perspektywę ratingu. 

Więcej wiadomości o Bank Ochrony Środowiska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje