poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Braster dostał pierwsze pieniądze od inwestora

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 30 maja 2019
Telemedyczna spółka wyemitowała pierwszą z zaplanowanych 17 emisji obligacji na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund, inwestora, który ma dofinansować Brastera kwotą do 44 mln zł.

Wartość wyemitowanych na rzecz inwestora obligacji serii B1 wynosi 1,5 mln zł. To 12-miesięczny dług zamienny na nowe akcje spółki. Papiery nie są oprocentowane, a ich cena emisyjna była równa wartości nominalnej.

Zawarta z inwestorem umowa przewiduje, że Braster zostanie dofinansowany kwotą do 44 mln zł. Będzie to jednak proces rozciągnięty w czasie, dlatego zresztą spółka nie miała pieniędzy na środowy wykup obligacji serii A na 10,5 mln zł. Dzień wcześniej zgromadzenie obligatariuszy podjęło jednak uchwałę w sprawie przedłużenia terminu wykupu długu.

Termin wykupu wartych 10,5 mln zł papierów przesunięto do listopada 2020 r., ale wprowadzono jednocześnie okresową amortyzację, która ma się rozpocząć od września tego roku. Papiery serii A zyskały także dodatkowe zabezpieczenie.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że po przedłużeniu terminu spłaty długu, który pierwotnie miał wygasać w minioną środę, może on wrócić do notowań na Catalyst.

Warte 10,5 mln zł obligacje Brastera pochodziły z emisji publicznej, co przy rozproszonym gronie inwestorów stanowiło największe wyzwanie w zakresie zdolności zgromadzenia obligatariuszy do podejmowania uchwał, a później i jednomyślności inwestorów, co do głosowania.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje