środa, 27 maja 2020

Newsroom

Braster pozyskał 3,3 mln zł z kolejnej emisji obligacji

ems | 25 września 2019
Papiery objął fundusz European High Growth Opportunities Securitization, który będzie mógł zamienić obligacje na akcje spółki lub poczekać do dnia ich wykupu, czyli do września 2020 roku.

Braster przeprowadził analogiczną emisję także pod koniec lipca. Fundusz wcześniej zgodził się dofinansować spółkę kwotą 44 mln zł w drodze emisji 17 transz obligacji. Część wpływów z emisji ma zostać przeznaczona na spłatę publicznej emisji obligacji Brastera, których pierwotny termin wykupu minął 29 maja. We wrześniu spółka spłaciła zaległe i doliczone odsetki oraz 5 proc. kapitału. Kolejne 5 proc. kapitału ma spłacić 1 grudnia, zaś całość zaległych papierów ma zostać spłacona 29 listopada przyszłego roku.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje