piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Braster skonwertował część przeterminowanych obligacji na kapitał

msd | 15 lutego 2021
Telemedyczna spółka zmniejszyła wymagalny od ubiegłego roku dług z tytułu obligacji o 0,7 mln zł poprzez jego zamianę na nowe akcje.

W ramach trwającej sześć miesięcy subskrypcji, którą zakończono 31 stycznia, Braster uplasował 3,04 mln akcji serii O wartości 2,43 mln zł, z czego część rozliczono konwersją długu na kapitał, wynika z komunikatu spółki. Zamianie na nowe akcje podlegać miały zobowiązania warte 807 tys. zł, w tym 711 tys. zł wynikające z obligacji serii A, których termin wykupu upłynął w ubiegłym roku.

Pochodzące z publicznej oferty obligacje Brastera pierwotnie wygasać miały jeszcze w maju 2019 r., lecz spółce udało się porozumieć w sprawie przesunięcia ich terminu wykupu. Z wartego 10,5 mln zł długu spółka spłaciła około 0,5 mln zł podczas okresowej amortyzacji we wrześniu 2019 r. Na kolejną ratę, przypadającą w marcu 2020 r., Brasterowi już nie wystarczyło gotówki. Ostateczny termin wykupu papierów upłynął zaś w listopadzie, gdy wobec spółki od kilku miesięcy toczyło się już przyspieszone postępowanie układowe.

Złożone do sądu propozycje układowe zakładają przede wszystkim, że Braster spłaci 40 proc. należności głównej z obligacji w 12 równych miesięcznych ratach. Pozostałą część spółka mogłaby skonwertować na akcje lub w spłacać dalszych ratach, ale po 40-proc. redukcji kapitału. Niemniej, tylko niewielka część obligacji Brastera objęta może zostać układem. Jak wynika z listopadowego komunikatu, chodzi o około 2,4 mln zł, które nie znajdują pokrycia w zabezpieczeniu (objęcie pozostałych obligacji układem wymagałoby zgody wierzycieli).

Zabezpieczenie obligacji telemedycznej spółki stanowi zastaw na linii technologicznej do produkcji urządzenia diagnostycznego w zakresie badania piersi oraz hipoteka, lecz na drugim miejscu w księdze wieczystej.

Obligacje Brastera były notowane na GPW do maja 2019 r., gdy upływał ich pierwotny termin spłaty (później przesunięty decyzją zgromadzenia obligatariuszy). 

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium