piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Braster zaktualizował propozycje układowe

msd | 24 lutego 2021
Tę część wierzytelności obligatariuszy, które wchodzą do układu z mocy prawa, spółka chce spłacić w 60 równych ratach płatnych co miesiąc.

Zaktualizowane przez Brastera i złożone do sądu propozycje układowe zakładają, że spłata wierzytelności wynikających z obligacji serii A zostanie rozłożona na 60 miesięcznych rat. Dodatkowo spółka miałaby wypłacać obligatariuszom 5 proc. odsetek w skali roku od kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty.

Jak jednak zaznaczono, propozycja ratalnej spłaty dotyczy wyłącznie wierzytelności obligatariuszy, które objęte są układem z mocy prawa. Spółka nie precyzuje o jaką część z wartych ponad 9 mln zł papierów chodzi. W listopadzie mowa była o około 2,4 mln zł, które nie znajdują pokrycia w zabezpieczeniu (objęcie pozostałych papierów wymagałoby zgody wierzycieli).

Zabezpieczenie obligacji telemedycznej spółki stanowi zastaw na linii technologicznej do produkcji urządzenia diagnostycznego w zakresie badania piersi oraz hipoteka, lecz na drugim miejscu w księdze wieczystej.

Obligacje Brastera były notowane na GPW do maja 2019 r., gdy upływał ich pierwotny termin spłaty,  później przesunięty decyzją zgromadzenia obligatariuszy do listopada 2020 r. Jeszcze we wrześniu 2019 r. spółka zamortyzowała część kapitału z wartych początkowo 10,5 mln zł papierów, lecz na kolejną ratę kapitału, przypadającą w marcu 2020 r. nie wystarczyło jej już pieniędzy. Gdy w listopadzie 2020 r. mijał ostateczny termin wykupu długu, Braster od kilku miesięcy znajdował się w przyspieszonym postępowaniu układowym.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium