czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

BVT uplasowało w ofercie publicznej obligacje warte 1 mln zł

msd | 15 lutego 2021
Po 19,5-proc. redukcji windykacyjna spółka przydzieliła wszystkie oferowane 30-miesięczne papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić stałe 7,2 proc. odsetek rocznie.

Część wartej 1 mln zł emisji rozliczono potrąceniem wierzytelności wynikających ze starszych papierów. Dwa dni przed przydziałem nowego długu BVT informowało bowiem o nabyciu obligacji serii G wartych 120 tys. zł.

Nowe obligacje windykatora mają 30-miesięczny okres spłaty, ale po 18 miesiącach inwestorom przysługiwać będzie także opcja żądania wcześniejszej spłaty części papierów. 

Zabezpieczeniem długu będzie zastaw do 200 proc. nominału na wierzytelnościach oraz oświadczenie o poddaniu się przez BVT egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Publiczna oferta obligacji windykatora trwała trzy miesiące. Aby wyeliminować tzw. okres bezodsetkowy, spółka proponowała inwestorom premię za okres od momentu złożenia zapisu do czasu przydziału długu – jej wysokość równa była ustalonym odsetkom (7,2 proc. w skali roku).

Papiery BVT nie trafią do obrotu na Catalyst, choć w przeszłości jej dług znajdował się już w giełdowym obrocie. W międzyczasie GPW pięciokrotnie zwiększyła jednak próg dopuszczenia do notowań, ustalając go na 5 mln zł.

BVT to notowana na NewConnect spółka windykacyjna, która po trzech kwartałach ubiegłego roku wykazywała ponad 58-proc. spadek przychodów i 0,2 mln zł straty netto (raport za IV kw. zapowiedziano na poniedziałek). 

W styczniu BVT informowało o podjęciu rozmów z innym podmiotem w sprawie możliwości poszerzenia przedmiotu działalności o nowe technologie, wniesienia do spółki innego przedsiębiorstwa lub połączenia.

Więcej wiadomości o BVT S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje