poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

Byli członkowie zarządu GetBacku ukarani przez KNF

msd | 19 lutego 2021
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła po kilkaset tysięcy złotych kary pieniężnej na Mariusza Brysika, Annę Paczuską oraz Bożenę Solską za naruszenia obowiązków informacyjnych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Najwyższą karę w kwocie 900 tys. zł otrzymała Bożena Solska, która – jak przypomniał KNF – odpowiadała za finanse GetBacku. Anna Paczuska i Mariusz Brysik, którzy byli odpowiedzialni kolejno za relacje inwestorskie oraz obszar prawny, otrzymali zaś kolejno 800 tys. zł oraz 750 tys. zł kary pieniężnej.

Nałożone przez KNF kary dotyczą naruszeń przez GetBack obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych. Jak tłumaczy nadzorca, kary te są konsekwencją decyzji administracyjnej z grudnia 2019 r., gdy na GetBack nałożono 500 tys. zł kary w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych. 

Jak wskazano, maksymalny wymiar kary za stwierdzone naruszenia w każdym przypadku sięgał 1 mln zł.

Decyzje KNF – pochodzące z grudnia, a teraz ujawnione – nie są ostateczne, bo cała trójka ukaranych złożyła wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Nadzorca nie tłumaczy, dlaczego wśród ukaranych osób nie ma Konrada K., byłego prezesa GetBacku, który od połowy 2018 r. przebywa w areszcie. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje