niedziela, 20 września 2020

Newsroom

Były zarząd PBS w Ciechanowie zatrzymany

msd | 26 czerwca 2020
Zatrzymanym na polecenie prokuratury czterem osobom zarzuca się wyrządzenie szkody w mieniu Polskiego Banku Spółdzielczego w kwocie co najmniej 12,7 mln zł.

Na liście zatrzymanych znaleźli się były prezes, były wiceprezes, a także dwaj byli członkowie zarządu PBS w Ciechanowie. Już usłyszeli zarzuty polegające między innymi na wyrządzeniu bankowi szkody majątkowej w kwocie 1,7 mln zł poprzez bezzasadną wypłatę udziałów członkowskich na podstawie przerobionego dokumentu oraz udzielenia kredytów na ponad 7,3 mln zł, pomimo braku właściwego ich zabezpieczenia. Łączną wartość wyrządzonych bankowi szkód Prokuratura Okręgowa w Koninie szacuje na co najmniej 12,7 mln zł.

„Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa w okresie od stycznia 2013 roku do listopada 2016 roku w funkcjonowaniu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie dochodziło do licznych nieprawidłowości. Polegały one m.in. na niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Osoby te działały w celu osiągniecia korzyści majątkowych. Ich zachowanie polegało m.in. na wypłacaniu udziałów członkom banku w oparciu o antydatowane dokumenty, prowadzeniu dokumentacji dotyczącej członków Banku w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą oraz udzielaniu różnym podmiotom kredytów pomimo braku zdolności kredytowej z naruszeniem wewnętrznych procedur bankowych” – podano w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych wolnościowych środków zapobiegawczych – dozoru policji połączonego z zakazem kontaktu pomiędzy podejrzanymi i świadkiem, a także poręczeń majątkowych od 25 do 100 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju przy jednoczesnym zatrzymaniu paszportów.

„W toku postępowania zarzuty usłyszało łącznie 6 osób. Śledztwo ma charakter rozwojowy, podejmowane są dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich osób odpowiedzialnych za działania podejmowane na szkodę PBS w Ciechanowie” – podano także.

„Działania organów ścigania są efektem złożonych przez obecny zarząd banku w 2017 r. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw na szkodę banku przez osoby wchodzące w skład organów banku przed 2016 r.” – poinformował Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

Na początku 2018 r. PBS w Ciechanowie informował o wstąpieniu z pozwem odszkodowawczym na 9,3 mln zł, wytoczonym przeciwko byłym członkom zarządu i rady nadzorczej banku.

Do zmiany zarządu PBS-u doszło w drugiej połowie 2016 r. Nowi menedżerowie musieli zacząć od zmierzenia się z „runem na bank” i koniecznością dotworzenia ogromnych rezerw na niedoszacowane wcześniej ryzyko kredytowe.

Na Catalyst pozostają trzy serie podporządkowanych obligacji PBS w Ciehanowie o łącznej wartości 24,3 mln zł, po tym jak przed tygodniem wykupił warte 10 mln zł papiery BSC0620.

Najkrótszymi papierami PBS-u (BSC0621) po raz ostatni handlowano po 92,2 proc. nominału, najdłuższymi zaś (BSC0927) po 69,6 proc.

W miniony wtorek KDPW informował, że bank nie wypłacił odsetek od obligacji BSC0621, co było jednak informacją nieprawdziwą.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje