piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

Capital Park istotnie ucierpi na pandemii koronawirusa

msd | 09 kwietnia 2020
Deweloper ocenia, że jego dochód netto z najmu (NOI) spadnie o około 45 proc. r/r w II kwartale. Zarząd Capital Parku dostrzega też i inne ryzyka.

W ocenie zarządu dewelopera „skutki związane z epidemią koronawirusa będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy”. Jak podano, dochód operacyjny netto z najmu może być niższy o około 45 proc. (od IV kw. 2018 r. do III kw. 2019 r. kwartalny NOI Capital Parku wynosił regularnie 23,7-23,9 mln zł). 

Dalszy wpływ pandemii na wyniki Capital Park uzależnia od czasu jej trwania i związanych z nią ograniczeń.

Poza niższymi dochodami z najmu Capital Park bierze też pod uwagę ryzyko przekroczenia harmonogramów lub budżetów realizowanych projektów, utrudniony dostęp do finansowania, czy wreszcie spadek aktywności najemców.

Deweloper równocześnie zapewnia, że podejmuje działania na celu zminimalizowania opisanych ryzyk oraz utrzymania płynności. 

„(…) realizacja budowy przebiega bez istotnych zakłóceń, a grupa kapitałowa utrzymuje bezpieczną pozycję płynnościową w obliczu zawirowań spowodowanych epidemią koronawirusa.” – poinformował Capital Park.

Jak wskazano, deweloper nie spodziewa się niedotrzymania postanowień umów bankowych, czy warunków emisji obligacji. Nie przewiduje też konieczności dokonanie odpisów z tytułu utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych lub niefinansowych. Zastrzega jednak, że ostateczne skutki wpływu pandemii nie są możliwe do oszacowania.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Capital Parku o łącznej wartości 43,5 mln euro i terminach spłaty od kwietnia tego roku do czerwca przyszłego roku. Najbliższy wykup czeka spółkę już 27 kwietnia (21,375 mln euro). Papierami tymi nie handlowano od ponad roku.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje