czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Capital Park istotnie ucierpi na pandemii koronawirusa

msd | 09 kwietnia 2020
Deweloper ocenia, że jego dochód netto z najmu (NOI) spadnie o około 45 proc. r/r w II kwartale. Zarząd Capital Parku dostrzega też i inne ryzyka.

W ocenie zarządu dewelopera „skutki związane z epidemią koronawirusa będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy”. Jak podano, dochód operacyjny netto z najmu może być niższy o około 45 proc. (od IV kw. 2018 r. do III kw. 2019 r. kwartalny NOI Capital Parku wynosił regularnie 23,7-23,9 mln zł). 

Dalszy wpływ pandemii na wyniki Capital Park uzależnia od czasu jej trwania i związanych z nią ograniczeń.

Poza niższymi dochodami z najmu Capital Park bierze też pod uwagę ryzyko przekroczenia harmonogramów lub budżetów realizowanych projektów, utrudniony dostęp do finansowania, czy wreszcie spadek aktywności najemców.

Deweloper równocześnie zapewnia, że podejmuje działania na celu zminimalizowania opisanych ryzyk oraz utrzymania płynności. 

„(…) realizacja budowy przebiega bez istotnych zakłóceń, a grupa kapitałowa utrzymuje bezpieczną pozycję płynnościową w obliczu zawirowań spowodowanych epidemią koronawirusa.” – poinformował Capital Park.

Jak wskazano, deweloper nie spodziewa się niedotrzymania postanowień umów bankowych, czy warunków emisji obligacji. Nie przewiduje też konieczności dokonanie odpisów z tytułu utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych lub niefinansowych. Zastrzega jednak, że ostateczne skutki wpływu pandemii nie są możliwe do oszacowania.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Capital Parku o łącznej wartości 43,5 mln euro i terminach spłaty od kwietnia tego roku do czerwca przyszłego roku. Najbliższy wykup czeka spółkę już 27 kwietnia (21,375 mln euro). Papierami tymi nie handlowano od ponad roku.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje