wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

Capitea (d. GetBack) pozywa byłego audytora

msd | 06 października 2021
Windykator złożył w sądzie pozew przeciwko dwóm spółkom z grupy Deloitte. Domaga się od nich solidarnej zapłaty 293,1 mln zł.

Capitea dochodzi od Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp.k. oraz Deloitte Audyt Sp. z o.o. naprawienia szkody wyrządzonej mu w wyniku nienależytego wykonania obowiązków audytora. Chodzi o przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2016 r. oraz przeglądu sprawozdania za I połowę 2017 r. 

Pozew miał trafić do Sądu Okręgowego w Warszawie już dwa miesiące temu, lecz Capitea dopiero teraz przekazała tę informację do wiadomości publicznej.

Pierwotnie windykator chciał odzyskać od Deloitte’a 307 mln zł na drodze sądowego zawezwania do próby ugodowej. Już w lutym przedstawiciele ówczesnego GetBacku zapowiadali podczas spotkania z mediami, że w razie braku ugody z byłym audytorem, spółka „natychmiast” złoży pozew o odszkodowanie.

Lada moment minie trzy i pół roku od wybuchu afery GetBacku, w której na lodzie zostawiono obligatariuszy z papierami wartymi około 2,7 mld zł. Zgodnie z przyjętym układem, właścicielom niezabezpieczonych obligacji spółka ma oddać 25 proc. kapitału w ratach płatnych do marca 2028 r. Realizację postanowień układu windykator rozpoczął – przedterminowo – w grudniu ubiegłego roku.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo