poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Cavatina Holding prowadzi publiczną ofertę obligacji - aktualizacja

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 20 sierpnia 2018
Powołana w ubiegłym roku spółka, która należy do głównego akcjonariusza Murapolu, oferuje dwuletnie papiery ze stałym kuponem na poziomie 6,75 proc. rocznie i kwartalną wypłatą odsetek.

Treść zaktualizowana na prośbę spółki w ostatnim akapicie. 

Cavatina Holding, jak sama podaje, jest największym polskim deweloperem w branży nieruchomości komercyjnych. Holdingowa spółka ma skupiać podmioty celowe prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa, jak i działalność w zakresie wydawniczym oraz koordynacji projektów międzynarodowych grupy. Jedynym udziałowcem Cavatina Holding S.A. jest spółka Cavatina Sp. z o.o., w której 99 proc. udziałów posiada Michał Dziuda, główny akcjonariusz Murapolu.

Oferowane przez dewelopera obligacje mają dwuletni okres spłaty, ale po trzech miesiącach od przydziału mogą zostać przedterminowo wykupione na żądanie emitenta. Sama spółka zobowiązuje zabezpieczyć dług oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. do 150 proc. nominału.

Warta 10 mln zł oferta prowadzona jest w trybie publicznym, ale bez prospektu. Rolę dokumentu ofertowego pełni memorandum informacyjne, w którym zapisano między innymi, że oferujący obligacje „nie jest zobowiązany do prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu ocenę ryzyka finansowego emitenta”. Inwestor składający zapis, według treści memorandum, ma także oświadczyć, że „nie kieruje się żadnymi informacjami przekazanymi do niego (ustnie, pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie) przez oferującego lub emitenta”.

Oferującym obligacje jest w tym przypadku Ventus Asset Management, który przyjmuje zapisy do 21 września, a wpłaty do 25 września. Sam przydział długu zaplanowano na 28 września. Minimalny zapis to 10 tys. zł, tyle też bowiem wynosi nominał jednej obligacji.

Oferta dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą dług za co najmniej 1 mln zł. Oferowane przez Cavatina Holding obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność emitenta. Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii BC na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku – poinformowano w memorandum.

Cavatina Holding, jak czytamy w sprawozdaniu finansowym jedynego akcjonariusza spółki, powstała w wyniku „szeroko zakrojonych czynności przekształceniowych i restrukturyzacyjnych grupy Cavatina”. Cavatina Holding została wpisana do KRS 16 sierpnia ubiegłego roku. Pomimo tak krótkiej historii spółka zakończyła ubiegły rok z 208 mln zł aktywów i 120,4 mln zł kapitałów własnych. Te ostatnie pochodziły jednak niemal wyłącznie z wrześniowego podwyższania kapitału o kwotę 120,2 mln zł w wyniku aportu udziałów spółek Cavatina GW (generalne wykonawstwo), Deweloper Media (działalność wydawnicza) oraz Carbon Tower (spółka celowa do realizacji inwestycji nieruchomościowej). Po dniu bilansowym dokonano kolejnych podniesień kapitału na zasadzie aportu, wskutek czego aktualna wartość kapitałów Cavatina Holding ma sięgać 226,2 mln zł, licząc z niezarejestrowanym jeszcze ostatnim dokapitalizowaniem (50,5 mln zł).

Początkowo memorandum informacyjne nie zawierało opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego emitenta, na co wcześniej zwracaliśmy uwagę. Spółka uzupełniła memorandum o brakujący dokument.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje