środa, 04 października 2023

Newsroom

CCC oferuje odkup obligacji za 11,4 mln zł

msd | 18 września 2023
Z powodu obniżenia zadłużenia kredytowego obuwnicza spółka ponownie zobowiązana jest zaproponować inwestorom odkup części obligacji CCC0626.

CCC spłaciło kredyty za 64,3 mln zł, co na mocy warunków emisji wymaga od spółki zaoferowania obligatariuszom proporcjonalnego wykupu papierów dłużnych. Odkup obejmie więc do 11,41 mln zł kapitału z obligacji o wartości nominalnej 200,77 mln zł. 

Obligatariusze zainteresowani udziałem w częściowej spłacie papierów CCC0626 mają czas na składanie żądań od poniedziałku, 18 września do 17 października. Sam odkup spółka zrealizuje 25 października, po ewentualnej redukcji otrzymanych żądań.

W kwietniu CCC częściowo spłaciło obligacje za 0,3 mln zł, a październiku za 8,9 mln zł. Spółka otrzymała wówczas żądania odkupu warte odpowiednio 104,7 mln zł oraz 125,9 mln zł.

Od połowy lipca papiery CCC0626 wyceniane są regularnie w okolicach 95 proc. nominału, zatem istotnie powyżej lutowego dołka, gdy notowania spadły na moment poniżej 70 proc.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

 • CCC walczy z przetowarowaniem w Modivo

  09 sierpnia 2023
  Obuwnicza grupa obniżyła zadłużenie linii biznesowej CCC do najniższego poziomu od 2018 r. i zapowiada wyraźną redukcję zapasów w Modivo, które pod koniec 2024 r. powinno zostać upublicznione. Na razie trwają pracę nad refinansowaniem zadłużenia grupy, choć na decyzję, czy proces obejmie także obligacje, przyjdzie jeszcze poczekać.
  czytaj więcej
 • Inwestorzy przedstawili CCC obligacje do wykupu za 125,9 mln zł

  08 sierpnia 2023
  Wartość otrzymanych przez obuwniczą spółkę żądań wcześniejszej spłaty podlegać będzie redukcji, ponieważ zobowiązana jest do wykupu papierów wyłącznie za 8,9 mln zł.
  czytaj więcej
 • CCC wykupi cześć obligacji przed terminem

  04 lipca 2023
  Obuwnicza grupa wezwała obligatariuszy do składania żądań przedterminowego wykupu obligacji, o ile są tym zainteresowani. CCC gotowe jest wykupić obligacje za blisko 9 mln zł.
  czytaj więcej
 • CCC redukuje dług, ale wciąż nie zarabia

  15 czerwca 2023
  Wypracowany cash flow operacyjny i częściowe wpływy z emisji akcji pozwoliły obuwniczej grupie na obniżenie długu netto w I kwartale. Mimo rosnących obrotów, nadal notuje ona jednak straty na poziomie wyniku operacyjnego i netto.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej