środa, 29 maja 2024

Newsroom

CCC ogłosiło wykup obligacji o wartości 337 tys. zł

msd | 08 marca 2023
Zgodnie z lutowymi zapowiedziami, spółka wykupi do 337 obligacji CCC0626, każda o wartości nominalnej 1000 zł.

Wcześniejsza spłata niewielkiej części z wartej 210 mln zł serii odbędzie się na mocy zmienionych w październiku warunków emisji. Wprowadzono do nich wówczas tzw. klauzulę pari passu, która zobowiązuje CCC do proporcjonalnego wykupu obligacji w przypadku redukcji zadłużenia kredytowego. Zmniejszenie limitów kredytowych o 1,95 mln zł nałożyło więc na spółkę obowiązek ogłoszenia wykupu obligacji o wartości nominalnej 337 tys. zł.

Obligatariusze mają czas do 6 kwietnia na ewentualne złożenie żądania wykupu obligacji CCC0626. Żądania te powinny być zgłaszane do firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek, na którym zapisane są obligacje, wynika z wyjaśnień CCC. Sam wykup nastąpić ma 17 kwietnia, po uprzedniej proporcjonalnej redukcji, jeśli okaże się konieczna.

W środę rano obligacje CCC0626 wyceniane są na 76,2 proc. wartości nominalnej wobec niecałych 70 proc. w połowie lutego.

Od początku roku właściciela zmieniło już 23,3 proc. całej emisji.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst