czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

CCC podtrzymuje chęć emisji obligacji zamiennych w euro

msd | 12 maja 2017
Tym razem na zapowiedziach się nie kończy, bo punkt dotyczący oferty zamiennego długu został wprowadzony do porządku obrad czerwcowego WZA.

O planach uplasowania zamiennych obligacji w euro obuwnicza spółka informowała jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Wówczas wskazywano na chęć pozyskania około 150 mln euro. Ostatecznie apetyt spółki zmalał z grubsza o jedną trzecią. Być może przez zmianę charakteru transakcji, bo według grudniowych informacji część wpływów z emisji obligacji trafić miała na skup akcji własnych.

Zarząd spółki zakłada, iż łączna wartość emisji zamiennych instrumentów dłużnych będzie w granicach 100 milionów euro, przy czym może być nieco wyższa lub niższa w zależności od finalnych warunków rynkowych takiej emisji – podano w opinii zarządu do projektu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału na potrzeby emisji obligacji zamiennych.

W związku z emisją obligacji zamiennych CCC wypuści też nowe akcje i warranty subskrypcyjne, tak by w przyszłości zabezpieczone były interesy obligatariuszy, gdyby zaszedł obowiązek przeniesienia na nich akcji.

Przeprowadzenie emisji wpłynie korzystnie na bilans spółki, poprzez wydłużenie średniej zapadalności zadłużenia finansowego oraz na dywersyfikację źródeł tego zadłużenia. Emisja umożliwi spółce efektywny debiut na międzynarodowym rynku długu – wskazano także.

W grudniu CCC informowało, że okres spłaty nowych obligacji ustalony od pięciu do siedmiu lat. Tym razem spółka nie podaje szczegółów, wskazuje zaś na sześcioletni termin, w którym warranty będą upoważniały do objęcia akcji serii G.

Zamienne obligacje CCC mogą trafić na giełdę we Frankfucie, wynika z grudniowych zapowiedzi. Spółka nie wspomniała wówczas o warszawskiej GPW, gdzie obecnie notowane są – tylko na rynku hurtowym – uplasowane w 2014 r. pięcioletnie papiery na 210 mln zł. Papiery te oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,47 pkt proc. marży. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje