sobota, 04 kwietnia 2020

Newsroom

CCC przestało spłacać zobowiązania

msd | 24 marca 2020
Obuwnicza spółka nie spłaciła 20 mln zł tytułem zobowiązań faktoringowych i zapowiada wstrzymanie kolejnych płatności. Papiery dłużne CCC mogą być wymagalne, dlatego zwołano zgromadzenie obligatariuszy.

W związku z epidemią koronawirusa, która odebrała CCC znaczącą część przychodów, spółka zapowiada złożenie wniosków o wyrażenie zgody na odroczenie spłat z tytułu zadłużenia finansowego wymagalnego od 23 marca do 22 czerwca. Nie czekając jednak na zgodę wierzycieli już teraz nie spłaciła 20 mln zł zobowiązań faktoringowych wymagalnych 23 marca.

Spółka potwierdza, że brak płatności może uruchomić kowenanty cross-default także dla innego zadłużenia, w tym obligacji. CCC liczy jednak na wyrozumiałość wierzycieli.

„(…) brak płatności (…) może stanowić przesłankę do uznania wystąpienia stanu technicznego naruszenia innych umów finansowych, których stroną jest emitent i spółki z grupy emitenta, jednakże w związku z wystąpieniem siły wyższej oraz nadzwyczajną zmianą okoliczności rynkowych, emitent zamierza podjąć rozmowy z instytucjami finansowymi oraz obligatariuszami mające na celu potwierdzenie wystąpienia siły wyższej, uzgodnienie istniejącego stanu prawnego oraz potwierdzenie możliwości wykluczenia zaistnienia technicznego naruszenia zobowiązań (covenants) zawartych w umowach z tymi instytucjami, w warunkach emisji obligacji i innych umowach finansowych oraz ustalenia warunków utrzymania pełnej dostępności i kontunuowania finansowania, z którego korzysta emitent i grupa emitenta” – podało CCC.

Zgodnie z warunkami emisji wartych 210 mln zł papierów CCC0621 brak spłaty innego zadłużenia na co najmniej 10 mln zł może być dla obligatariuszy podstawą do postawienia długu w stan wymagalności. 

Tymczasem na 15 kwietnia CCC zwołało zgromadzenie obligatariuszy w sprawie zmiany warunków emisji (ogłoszenie nie zawiera projektu uchwał). Z ogłoszenia wynika, że zgromadzenie ma się odbyć w Warszawie przy fizycznym udziale wierzycieli. Spółka na razie nie informuje o możliwości zdalnego udziału, co przy epidemii koronawirusa wydać się może oczywistym problemem.

Naturalnie podczas zgromadzenia obligatariuszy CCC powinno być też zainteresowane czasowym zniesieniem innych kowenantów, np. wskaźnika dług netto/EBITDA, który według obowiązujących warunków nie może być wyższy od 3,5x na koniec czerwca i grudnia każdego roku (w grudniu ub.r. było to 2,98x).  

W ubiegłym tygodniu CCC zapowiedziało, że chce pozyskać 400-500 mln zł z ratunkowej emisji akcji. Dokapitalizowanie kwotą co najmniej 143,6 mln zł zadeklarował Dariusz Miłek, założyciel spółki i wciąż jej największy akcjonariusz.

W ostatniej transakcji, jeszcze z ubiegłego tygodnia, obligacje CCC0621 wyceniano na 93 proc. nominału. Obecnie kwotowane są one na 86/94 proc. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

 • CCC miało 136 mln zł straty EBITDA w I kw.; liczy na pomoc BGK

  02 kwietnia 2020
  Z kont obuwniczej grupy ubyło w 282 mln zł w I kwartale, a wskaźnik dług netto/EBITDA – według obliczeń Obligacje.pl – wystrzelił do 8,2x. Na pierwszym planie jest jednak utrzymanie płynności. Oprócz ratunkowej emisji akcji CCC liczy też na wsparcie BGK.
  czytaj więcej
 • CCC porozumiało się z bankami

  01 kwietnia 2020
  Instytucje finansowe zgodziły się na zawieszenie spłaty zobowiązań CCC wymagalnych od 23 marca. Obuwnicza spółka przekonuje, że to doraźnie zabezpiecza utrzymanie jej stabilności finansowej.
  czytaj więcej
 • CCC chce szeregu zmian w warunkach emisji obligacji

  30 marca 2020
  Obuwnicza spółka chce, aby właściciele wartych 210 mln zł papierów dłużnych CCC0621 zgodzili się zmianę kowenantów, w tym poluzowania klauzuli cross-default, czy odstąpienia od badania w najbliższym czasie wskaźnika dług netto/EBITDA.
  czytaj więcej
 • EuroRating ściął ocenę CCC

  25 marca 2020
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce CCC S.A. do B+ z BB. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje