sobota, 02 marca 2024

Newsroom

CCC wypełniło zobowiązanie wobec wierzycieli

msd | 01 grudnia 2023
Obuwnicza spółka zredukowała w czwartek zadłużenie o 160 mln zł, kończąc zaplanowane na ten rok delewarowanie o wartości co najmniej 320 mln zł.

Kolejna w tym roku redukcja zadłużenia doprowadziła CCC do ostatecznego wypełnienia zobowiązania złożonego przed wierzycielami pod koniec 2022 r. Grupa zakończyła proces wartego co najmniej 320 mln zł oddłużania, co docelowo powinno ułatwić jej także refinansowanie pozostałej części zobowiązań odsetkowych.

„Delewarowanie grupy zrealizowane na przestrzeni 2023 roku jest elementem procesu prowadzącego do planowanego refinansowania zadłużenia grupy CCC” – podano w komunikacie.

Wcześniej jednak CCC zobowiązane będzie też do częściowej spłaty obligacji CCC0626, wartych obecnie 189,4 mln zł. Ich zmienione warunki emisji przewidują bowiem, że w ślad za redukcją zadłużenia kredytowego w sposób proporcjonalny maleć też powinien kapitał obligacyjny. Ostateczną wartość amortyzowanego długu wraz z terminem składania żądań wcześniejszej spłaty CCC określi dopiero, jeśli w kolejnych 60 dniach nie dojdzie do przywrócenia dopiero co spłaconego zadłużenia bankowego.

Obok prac nad oddłużaniem i refinansowaniem samego CCC, w ostatnich dniach doszło też do uporządkowania zadłużenia w Modivo, które co prawda należy do grupy, ale stanowi osobną samofinansującą się jednostkę. Spółce udało się przesunąć termin wymagalności obligacji zamiennych o wartości 734,5 mln zł, a także wydłużyć okres obowiązywania wartego 180 mln zł limitu kredytowego.

Notowane na Catalyst obligacje CCC0626 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu między innymi zastawem na akcjach Modivo. W piątek rano papiery te drożeją o 0,42 pkt proc. do 94,3 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

 • CCC odkupi obligacje za 20,5 mln zł

  13 lutego 2024
  Obuwnicza spółka spłaci w marcu 20,57 mln zł kapitału z giełdowych obligacji CCC0626 o wartości 189,35 mln zł.
  czytaj więcej
 • CCC buduje niemałe oczekiwania na ten rok

  09 lutego 2024
  Obuwnicza grupa zakłada dwucyfrowy wzrost sprzedaży, poprawę rentowności każdej linii biznesowej oraz stosunkowo szybkie zamknięcie procesu refinansowania w segmencie CCC, w czym pomóc jej może sięgnięcie po cele związane z ESG.
  czytaj więcej
 • Grupa CCC miała wstępnie 243 mln zł EBITDA w IV kw.

  09 lutego 2024
  Przy 4-proc. wzroście przychodów wynik EBITDA obuwniczej grupy wzrósł ponad 2,5-krotnie, co było zasługą poprawy rentowności w segmencie CCC oraz HalfPrice. Ponownie rozczarowało natomiast Modivo, w którym dopiero 2024 ma być rokiem trwałego powrotu do rentowności.
  czytaj więcej
 • Grupa CCC liczy na udany IV kwartał

  01 grudnia 2023
  Obuwnicza grupa zaczęła ostatni kwartał od najwyższych przychodów i zysku brutto w historii, co przybliżą ją do osiągnięcia 800-850 mln zł zysku EBITDA w całym roku obrotowym 2023/24. Wciąż kluczowymi kwestiami pozostaje redukcja i refinansowanie zadłużenia, a także poprawa wyników w segmencie Modivo.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst