środa, 27 maja 2020

Newsroom

Chwilowy spadek krótkoterminowych zobowiązań ABS-u

msd | 20 maja 2020
Inwestycyjno-doradcza grupa zredukowała krótkoterminowe zobowiązania do 1,1 mln zł w I kwartale, ale to tylko przejściowa poprawa. Lada moment zwiększą się bowiem one o dodatkowe 4 mln zł długu odsetkowego.

Aktywa inwestycyjnego ABS-u spadły czwarty kwartał z rzędu, mimo że po drodze spółka objęła konsolidacją Beskidzkie Biuro Inwestycyjne. Na koniec marca majątek grupy wart był więc 16,7 mln zł i stanowił niecałą połowę tego, co w szczytowym 2017 r. 

Spieniężenie części portfela inwestycyjnego pozwoliło grupie ABS na redukcję zobowiązań krótkoterminowych. Ich poziom zmniejszył się 1,8 mln zł w grudniu do 1,1 mln zł na koniec marca. Lecz to krótkotrwała poprawa, bo już w II kwartale grupa powinna wśród krótkoterminowych zobowiązań zacząć prezentować warte po 2 mln zł obligacje i pożyczkę, wygasające odpowiednio w kwietniu i maju 2021 r. 

Teoretycznie ABS ma więc jeszcze dość czasu, aby sprzedać kolejne pozycje ze swojego portfela inwestycyjnego na wypadek, gdyby kolejne refinansowanie miało być utrudnione. Na razie okoliczności sprzyjają, jeśli uwzględnić, że od zamknięcia I kwartału indeks rynku New Connect, na którym swoje działania koncentruje ABS, wzrósł o ponad jedną trzecią. Osobną kwestią pozostaje oczywiście płynność aktywów, w które inwestuje grupa.

Póki co, pod względem swojej płynności finansowej ABS nie ma się czym chwalić. Grupa miała na koniec 222 tys. zł gotówki, co odpowiadało 0,2x krótkoterminowych zobowiązań lub niespełna kwartalnym kosztom działalności operacyjnej. Na sam podmiot dominujący w grupie ABS przypadało ledwie 79 tys. zł środków pieniężnych, ale trudno mówić, by była to sytuacja nowa.

Przy 6,2 mln zł całkowitych zobowiązań (w tym 0,8 mln zł rezerw) ogólne zadłużenie inwestycyjno-doradczej grupy wynosiło 0,38x. To tyle co kwartał wcześniej, gdy wyznaczono wieloletnie maksimum. Dług netto to zaś co najmniej 4 mln zł (0,38x kapitałów własnych), z tym zastrzeżeniem, że pełną informację o zadłużeniu odsetkowym ABS podaje tylko w sprawozdaniach rocznych.

W ostatniej transakcji, sprzed tygodnia, obligacje AIN0421 wyceniano na 84 proc. nominału, co oznacza ponad 28 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Comp na ostatniej prostej do wyjścia z Catalyst

  26 maja 2020
  Na pożegnanie z rynkiem korporacyjnego długu Comp ponownie naruszył kowenant zapisany w umowie kredytowej z bankiem BNP Paribas. Problem rozwiąże będąca w trakcie zamiana obligacji na kredyt.
  czytaj więcej
 • MLP Group bogatszy i bardziej zadłużony

  26 maja 2020
  Za sprawą wzrostu notowań euro deweloper magazynów zanotował skok zysku operacyjnego, ale i kosztów finansowych. Wzrosło także zadłużenie.
  czytaj więcej
 • Best się oddłuża, ale obligacje ciążą płynności

  26 maja 2020
  W 2020 r. windykator wchodził z 82 mln zł gotówki i 338 mln zł szacowanych wpływów z wierzytelności. To za mało na spłatę całości krótkoterminowego zadłużenia oraz pokrycie kosztów działalności i odsetek. Rezerwy płynności Bestu leżą jednak w kredytach, akcjach Kredyt Inkaso, czy potencjalnej prolongacie pożyczek od akcjonariuszy. Wiele korzyści przyniósłby nowy inwestor.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i zadłużenia Pekabeksu

  25 maja 2020
  Grupa ma za sobą bardzo udany kwartał widoczny we wzrośnie rachunku wyników, okupiony jednak historycznie najwyższym długiem netto i spadkiem płynności gotówkowej.
  czytaj więcej

Emisje