sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Cognor wrócił na Catalyst

msd | 14 maja 2024
Należąca do giełdowego Cognoru Holding spółka operacyjna wprowadziła do obrotu wyemitowane w styczniu obligacje, od których zgodziła się płacić 4,2 pkt proc. ponad WIBOR.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst