piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Cognor zapowiada emisję obligacji

msd | 10 czerwca 2021
Cognor, spółka kontrolowana przez Cognor Holding, chce uplasować zabezpieczone papiery dłużne o wartości do 200 mln zł, które trafią do obrotu na GPW.

Warunki emisji, w tym termin wykupu i wysokość oprocentowania, mają zostać ustalone na późniejszym etapie prac na uplasowaniem długu, wynika z komunikatu. Jak na razie ujawniono, że emitowane przez Cognor obligacje zabezpieczone będą poręczeniem emitenta oraz innej spółki z grupy Cognor Holding. Ponadto, na zabezpieczenie długu ustanowione zostanie też między innymi zastawy na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa i zapasach, a także hipoteka na nieruchomościach. Emitent wraz z podmiotem dominującym złożą też oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Organizatorami emisji będą Haitong Bank oraz mBank. Oba podmioty będą też gwarantować objęcie wartego 200 mln zł długu.

„Celem emisji obligacji będzie spłata istniejącego zadłużenia kredytowego spółki, a środki, które nie zostaną wykorzystane na taką spłatę, zostaną przeznaczone na inwestycje rozwojowe spółki, a tymczasowo (do dnia realizacji takich inwestycji) zasilą jej kapitał obrotowy” – napisano w komunikacie Cognoru Holding.

Obligacje trafią do obrotu na rynku Catalyst.

Grupa Cognor Holding zajmuje się produkcją wyrobów hutniczych ze stali oraz obrotem złomami stali. Akcje jej podmiotu dominującego notowane są na GPW od 1997 r.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje