środa, 19 lutego 2020

Newsroom

Czerwcowa emisja Famuru debiutuje na Catalyst

msd | 04 października 2019
Producent maszyn dla przemysłu górniczego wprowadził do giełdowego obrotu warte 200 mln zł pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii B.

Za wygasające w czerwcu 2024 r. obligacje Famur zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży, co w pierwszym okresie odsetkowym daje 4,39 proc. w skali roku. Warunki emisji przewidują jednak możliwość podniesienia marży o dodatkowe 0,5 pkt proc., jeśli wskaźnik zadłużenia (dług netto/EBITDA) przekroczy 2,5x. Powyżej wartości 3,0x spółka nie będzie mogła natomiast wypłacać dywidendy, a po przekroczeniu poziomu 3,5x obligatariusze mieliby prawo do składania żądań przedterminowego wykupu. Inny z zapisanych w warunkach kowenantów, to wskaźnik kapitalizacji (kapitały własne plus rezerwy do sumy bilansowej), który nie może być niższy od 40 proc.

Choć okres spłaty obligacji Famuru ustalono na pięć lat, to spółka będzie mogła dokonać ich przedterminowego wykupu, najwcześniej w grudniu 2020 r.

Warte 200 mln zł papiery dłużne na rynku pierwotnej objęło 54 inwestorów. Samej emisji towarzyszyły natomiast pewne kontrowersje, ponieważ niedługo po zakończeniu budowy księgi popytu, w której zwiększono wartość emisji ze 150 do 200 mln zł, główny akcjonariusz Famur złożył wniosek o podniesienie wartości proponowanej przez zarząd dywidendy z 206,9 mln zł do 304,6 mln zł. Jej wypłaty dokonano 22 lipca.

Debiutującymi papierami FMF0624 handlowano tylko tuż po otwarciu piątkowej sesji, gdy w wartej 10 tys. zł transakcji wyceniano je na 101 proc. nominału.

Na Catalyst notowane są też starsze obligacje Famuru na 108 mln zł z terminem spłaty w styczniu przyszłego roku. W ostatniej transakcji handlowano nimi po 100,25 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Famur S.A.

 • Famur miał stratę w IV kwartale

  10 lutego 2020
  Producent sprzętu dla przemysłu górniczego zanotował tylko 3 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego i około 82 mln zł straty netto w IV kwartale, wynika z naszych obliczeń na podstawie wstępnych danych rocznych. Nieco spadł natomiast dług netto grupy.
  czytaj więcej
 • Famur przedłużył program emisji obligacji

  23 grudnia 2019
  Spółka ponownie wydłużyła okres obowiązywania wartego 500 mln zł programu o 12 miesięcy, do 31 grudnia 2020 r.
  czytaj więcej
 • Famur na nowo z długiem netto po wypłacie dywidendy

  29 listopada 2019
  Po lipcowej wypłacie z zysku dla akcjonariuszy gotówka na rachunkach Famuru schudła o ponad połowę. Wzrosło natomiast zadłużenie, między innymi dlatego, że po raz pierwszy od dawna grupa miała ujemne przepływy operacyjne.
  czytaj więcej
 • Famur miał około 124 mln zł zysku EBITDA w III kw.

  21 listopada 2019
  Po trzech kwartałach tego roku skonsolidowana EBITDA Famuru wynosiła około 416 mln zł, wynika ze wstępnych danych. To więcej niż przed rokiem, ale w samym III kwartale wyniki wyraźnie spadły. Grupa ostrzega też przed możliwymi odpisami w sprawozdaniu za IV kwartał.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje