wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Czerwcowa emisja Ghelamco debiutuje na Catalyst

msd | 10 sierpnia 2018
Deweloper wprowadził do obrotu warte 9,08 mln zł papiery dłużne serii PJ, które uplasowano w ramach oferty do 66 mln zł.

Za trzyletni dług Ghelamco zobowiązał się płacić WBOR 6M plus 3,65 pkt proc. marży. Dla inwestorów warunki te okazały się jednak niewystarczająco zachęcające, aby spółka pozyskała planowane 66 mln zł. Przyznać bowiem należy, że jak na panujące na rynku nastroje Ghelamco zaoferowało w czerwcu tylko niewielką premię względem poprzednich emisji. W grudniu ubiegłego roku deweloper plasował z sukcesem trzy- i czteroletnie obligacje odpowiednio przy 3,5 pkt proc. oraz 3,6 pkt proc. 

Nie przesądzając, Ghelamco być może nie widziało potrzeby znacznego podnoszenia marży wobec faktu, że notowania starszych emisji, pomimo dużego niepokoju na rynku korporatów, w większości utrzymały się powyżej nominału. Być może spółka będzie miała szanse wyciągnąć wnioski przy kolejnych emisjach. W ostatni czwartek KNF zatwierdziła prospekt dla programu publicznych emisji obligacji Ghelamco o wartości 400 mln zł. Nieco ponad tydzień temu spółka uchwaliła też inny program, także na 400 mln zł, ale dla inwestorów instytucjonalnych.

Wracając do debiutujących papierów serii PJ. Ich warunki dają Ghelamco prawo do przedterminowego wykupu, ale nie wcześniej niż po dwóch latach od emisji, pod warunkiem, że wcześniejszej spłacie podlegać będzie przynajmniej 25 proc. serii. 

Obligacje dewelopera, podobnie jak starsze emisje, zostały zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited, cypryjską spółkę, która konsoliduje wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce. Przypomnieć bowiem należy, że Ghelamco Invest jest wyłącznie spółką celową służącą do pozyskiwania finansowania dla projektów deweloperskich. Z tego też powodu większość istotnych kowenantów zapisanych w warunkach emisji dotyczy nie tyle samego emitenta, co właśnie Granbero Holdings. Przykładowo w WEO zapisano, że kapitały własne gwaranta nie mogą być niższe od 30 proc. jego aktywów.

Warte 9,08 mln zł papiery serii PJ uplasowano w ramach oferty publicznej, ale bezprospektowej, skierowanej do inwestorów składających zapisy na co najmniej 500 tys. zł. W ofercie udział wzięło osiem podmiotów, wliczając w to subfundusze.

Do godz. 13.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami GHE0621. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży. Na Catalyst można jednak wybierać wśród 18 starszych emisji dewelopera. Najdłuższe z nich, zapadające w latach 2020-2022, zależnie od serii, wyceniane są z 4,7-6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje