poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Czerwcowa publiczna emisja GetBacku debiutuje na Catalyst

msd | 14 lipca 2017
Wprowadzone do obrotu papiery serii PP3 oprocentowane są na 4,2 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy 3,5-letnim okresie spłaty.

Warunki emisji debiutujących obligacji pozwalają spółce na przedterminowy wykup długu po 18 miesiącach od przydziału. Obligatariusze zyskali by zaś prawo do postawienia papierów w stan wymagalności, gdyby spółka naruszyła któryś z zapisanych w WEO kowenantów, w tym przekroczyła wskaźniki dług netto/kapitały własne i dług netto/EBITDA na poziomach odpowiednio 2,5x oraz 4,0x.

Debiutujące papiery dłużne serii PP3 o wartości 40 mln zł, to trzecia publiczna emisja GetBacku przeprowadzona w ramach programu do 300 mln zł. Z dwóch wcześniejszych emisji windykator pozyskał łącznie 139,3 mln zł oferując 4,4 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty. Jedna z tych emisji skierowana była wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. W każdym razie spółka wciąż może uplasować do 120,7 mln zł w trybie oferty publicznej (prospekt wygasa w marcu 2018 r.), z czego zapewne skorzysta.

W piątek do godz. 10.20 nie handlowano debiutującymi papierami GBK1220, nie wystawiono też żadnych ofert kupna/sprzedaży, ponieważ obligacje nie mają jeszcze animatora (dwie poprzednie emisje publiczne miały go od pierwszego dnia notowań).

W obrocie na Catalyst znajduje się ogółem 26 serii obligacji GetBacku. Pochodzące z poprzednich ofert publicznych serie GBK0520 i GB10520 (druga z nich to emisja dla instytucji) notowane są odpowiednio z 5,64 i 5,99 proc. rentowności brutto. Na porównywalny dochód niekiedy można liczyć także w przypadku krótszych emisji prywatnych z terminami spłaty w 2018 i 2019 r.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje