czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Dalsze pogorszenie wypłacalności Taurona

msd | 08 września 2022
Na koniec czerwca dług netto energetycznego koncernu zbliżył się do trzykrotności jego 12-miesięcznego zysku EBITDA, osiągając najwyższy poziom od ponad dwóch lat.

Pomimo 53-proc. wzrosty przychodów do 8,31 mld zł w II kwartale, grupa Taurona ponownie wykazała stratę operacyjną. Tyle, że mniejszą niż przed rokiem (-252 mln zł wobec -481 mln zł). Z 469 mln zł do 272 mln zł zmalała natomiast strata netto. Dodatni był właściwie tylko wynik EBITDA, który po 67-proc. spadku, wyniósł 396 mln zł w II kwartale. Tauron zwraca jednak uwagę, że był on obciążony niemal miliardową rezerwą w segmencie wytwarzania. Chodzić ma o kontrakty rodzące obciążenia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej na rynku terminowym w dalszej części tego roku. 

Powtarzalna EBITDA grupy w II kwartale to zaś prawie 1,34 mld zł wobec 1,19 mld zł przed rokiem, przekonuje Tauron. Tak czy inaczej, raportowany wynik istotnie się obniżył, co z kolei znalazło odzwierciedlenie w słabszym pokryciu długu. Wyliczany zgodnie z bankowymi kowenantami wskaźnik dług netto/EBITDA wzrósł bowiem czwarty kwartał z rzędu, osiągając prawie 2,9x na koniec czerwca wobec 2,6x kwartał wcześniej i 2,1x przed rokiem. Przy czym warto przypomnieć, że sam sposób wyliczania tegoż wskaźnika jest dla Taurona dość łaskawy, ponieważ do limitu zadłużenia (3,5x EBITDA) nie jest wliczana część zobowiązań, w tym obligacje podporządkowane na ponad 2 mld zł.  

Tymczasem wszystkich zobowiązań odsetkowych, także z wyłączonym z kowenantów finansowaniem hybrydowym, grupa Taurona miała na koniec czerwca ponad 14,4 mld zł, z czego 2,2 mld zł do spłaty w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. A nawet szybciej, bo większość z tej kwoty to kredyt konsorcjalny do spłaty jeszcze w tym roku. 

Z kolei całkowite krótkoterminowe zobowiązania grupy to 9,7 mld zł i miały one niespełna 0,8x pokrycia w aktywach obrotowych (średnia z poprzednich 12 kwartałów to 0,92x) oraz 0,09x pokrycia w gotówce (przeciętnie 0,12x). Tej ostatniej grupa miała bowiem 874 mln zł (w tym jedna trzecia o ograniczonej możliwości dysponowania) wobec ponad 1,27 mld zł kwartał wcześniej, mimo że w międzyczasie wypracowała ponad 2 mld zł cash flow operacyjnego.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Taurona o wartości 1 mld zł i terminie spłaty przypadającym w 2025 r. Spółka spłaci za nie WIBOR 6M plus 1,35 pkt proc. marży, która mogłaby zostać podniesiona o dodatkowe 5 lub 10 pb. Nie zależy to jednak od wskaźników czysto finansowych, a od miar zrównoważonego rozwoju (redukcja emisji i zwiększenie mocy z OZE). W czwartek po południu sprzedający kwotuje papiery TPE1025 na 98,9 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Tauron Polska Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst