czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Decyzje RPP obniżą roczny zysk grupy Alior Banku o 464-532 mln zł

msd | 01 czerwca 2020
Tegoroczne decyzje RPP obniżą kwartalny skonsolidowany zysk netto Alior Banku o 116-133 mln zł, w tym na efekt ubiegłotygodniowej decyzji o ścięciu stopy referencyjnej w okolice zera przypadać będzie 41-48 mln zł.

Szacunki banku wskazują, że jego marża odsetkowa o obniży się o 79-91 pkt bazowych, z czego 28-33 pkt bazowe przypadać będzie na ubiegłotygodniowe cięcie stóp. 

W 2019 r. grupa Alior Banku wykazała 4,71 proc. marży odsetkowej, a jej skonsolidowany zysk netto to 253 mln zł, na co znaczący niekorzystny wpływ (ponad 300 mln zł) miały rezerwy na wyroki TSUE. 

Bank wskazuje, że nie jest na razie w stanie rzetelnie oszacować wpływu pandemii koronawirusa na poziom kosztów ryzyka. Jak przekonuje, cieszy się natomiast dobrą sytuacją bilansową.

„Wskaźniki płynności banku utrzymują się na wysokich, bezpiecznych poziomach. Pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie, pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi” – podano w komunikacie.

Na koniec I kwartał grupa Alior Banku wykazywała 15,52 proc. łącznego współczynnik kapitałowego, co dawało jej ponad 2,5 mld zł bufora ponad minima regulacyjne (2,2 mld zł na poziomie funduszy Tier 1). Współczynnik płynności LCR wynosił zaś 147 proc. na koniec marca (minimum to 100 proc.), ale miesiąc później przekraczał 170 proc.

Na Catalyst znajduje się dziewięć serii obligacji Alior Banku, w tym osiem z nich to emisje podporządkowane. Pochodzące z publicznych ofert dla indywidualnych inwestorów papiery ALR0522 i ALR0524 drożeją w poniedziałek kolejno do 100,6 oraz 100,2 proc. nominału, co daje 3,21 i 3,23 proc. rentowności brutto (2,87 i 2,35 proc., gdyby przyjąć, że bank skorzysta z opcji call w 2021 r.).

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje