niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Default Brastera

msd | 03 marca 2020
Telemedycznej spółce zabrakło 1,02 mln zł na wypłatę raty kapitałowej i odsetek od zrestrukturyzowanych w ubiegłym roku obligacji serii A.

Braster przedłożył prace badawczo-rozwojowe ponad obsługę długu. Jak podano, brak odsetek wynika bowiem z konieczności „wydatkowania środków pozostających w dyspozycji spółki na koszty zespołów realizujących prace badawczo rozwojowe w ich finalnych etapach oraz konieczność realizacji płatności zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki”.

Spółka zapewniła, że podejmuje starania, aby spłata wypłata zaległości wobec obligatariuszy nastąpiła „jak najszybciej”. Pieniądze na to pochodzić mogłyby z emisji akcji uchwalonej przez poniedziałkowe NWZA. Jej celem ma być właśnie pozyskanie środków na pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz spłata obligacji serii A. Spółka liczy, że z emisji pozyska co najmniej 4,95 mln zł wpływów, wynika z opinii zarządu do uchwały NWZA.

Warte 9,45 mln zł papiery pochodzą z publicznej, przeprowadzonej w 2016 r., którą kierowano do inwestorów indywidualnych. Początkowo wartość obligacji to 10,5 mln zł i wygasać miały one w maju ubiegłego roku, lecz na dzień przed terminem spłaty zgromadzenie obligatariuszy wyraziło zgodę na przesunięcie terminu spłaty do listopada 2020 r. oraz wprowadzenie mechanizmu okresowej amortyzacji. Dotychczas w jego ramach do inwestorów trafiło 1,05 mln zł. 1 marca inwestorzy mieli zaś otrzymać kolejne 0,84 mln zł (plus odsetki).

Zgodnie z ustawą o obligacjach, inwestorzy będą mogli postawić dług w stan wymagalności, jeśli zaległość w jego obsłudze wyniesie co najmniej trzy dni robocze.

O możliwych problemach z obsługą obligacji Braster informował w lutym. Spółka zapowiadała wówczas zwołanie zgromadzenia obligatariuszy, na którym chciałaby ponownie zmienić warunki emisji.

- Zmiana warunków emisji obligacji serii A miałaby przede wszystkim na celu umożliwienie spółce przesunięcie części płatności z tytułu amortyzacji wypłaty odsetek. Na ten moment zarząd nie rozważa żadnych propozycji zmian w zakresie terminu wykupu obligacji serii A – mówił niedawno Obligacje.pl Adam Szczepanik, prezes Brastera.

Obligacje Brastera nie są już notowane na Catalyst. Zostały wycofane z obrotu przed pierwotnym terminem spłaty i – mimo zapowiedzi – do dziś nie przywrócono ich do notowań.

Zabezpieczeniem długu jest zastaw na maszynach i urządzeniach linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych (ostatnia wycena to 6,1 mln zł), a także wpisana na drugim miejscu hipoteka na działce zabudowanej halą produkcyjną wraz z budynkiem biurowym. Ostatnia znana wycena zabezpieczenia hipotecznego to 9,4 mln zł.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje