poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

Develia wyemituje obligacje na 100 mln zł

msd | 28 września 2021
Trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne dewelopera oprocentowane będą na – najniższe w jego historii – WIBOR 3M plus 2,7 pkt proc. marży.

Co prawda dzień emisji wartych 100 mln zł obligacji ustalono na 8 października, ale śmiało można zakładać, że Develia jest już po zamknięciu książki popytu. Ustalone warunki emisji są zaś zauważalnie lepsze niż podczas majowej emisji – spółce udało się obniżyć marżę z 2,95 pkt proc. z 2,7 pkt proc., osiągając historycznie najniższy koszt obligacyjnego finansowania (dotychczasowy rekord to 2,8 pkt proc. marży, ale na długu dwuletnim).

Nowe papiery zostaną uplasowane w ramach programu emisji do 400 mln zł, z którego dotychczas Develia zebrała 300 mln zł.

Dwa dni przed emisją nowego długu deweloper ma wykupić warte 40 mln zł obligacje DVL1021. 

Na koniec I półrocze Develia miała 483,7 mln zł środków pieniężnych, które swoją wartością przekraczały poziom (skorygowanych o zaliczki) krótkoterminowych zobowiązań grupy.

Po wycofaniu z obrotu wygasającej niedługo serii DVL1021 na Catalyst pozostaje sześć serii długu Develii z terminami wykupu do maja 2024 r. Zależnie od serii, do handlu nimi dochodzi tylko sporadycznie lub wręcz wcale.  

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje