sobota, 02 marca 2024

Newsroom

DL Invest Group PM oferuje obligacje w euro

Michał Sadrak | 01 lutego 2024
Komercyjny deweloper chce pozyskać do 2,5 mln euro z adresowanej do inwestorów indywidualnych emisji trzyletnich papierów dłużnych, za które zapłaci 5 pkt proc. ponad EURIBOR 3M.

Choć docelową marżę obligacji proponowanych przez DL Invest ustalono na 5 pkt proc., to początkowo sięgnie ona 5,5 pkt proc. i pozostanie na tym poziomie do czasu złożenia przez spółkę wniosku o wpis do hipoteki. Docelowo papiery mają bowiem zostać zabezpieczone hipoteką o najwyższym pierwszeństwie na dwóch nieruchomościach gruntowych. Czas na jej ustanowienie spółka ma do 30 czerwca przyszłego roku (najpierw konieczne będzie wykreślenie hipotek na rzecz innych wierzycieli). Natomiast niezależnie od zabezpieczenia hipotecznego, DL Invest zobowiązało się także do złożenia oświadczenia o poddaniu egzekucji. 

Mimo trzyletniego okresu spłaty, DL Invest przysługiwać będzie także opcja przedterminowego wykupu. Spółka będzie z niej mogła korzystać w dniach płatności odsetek, ale nie wcześniej niż po roku od emisji. Ponadto, sama marża zmieniać się może nie tylko w zależności od ustanowienia docelowej hipoteki, ale także w oparciu o wskaźnik zadłużenia. Gdyby więc relacja długu netto do aktywów pomniejszonych o gotówkę i wartość firmy przekroczyła 0,6x (bez pożyczek z właścicielem), to wysokość marży zostanie podniesiona o 0,7 pkt proc. (1,2 pkt proc. przed ustanowieniem hipoteki). Dalszy wzrost wskaźnika zadłużenia ponad 0,65x wiązałby się z koniecznością zwiększenia marży o 1,5 pkt proc. (2,0 pkt proc.), ale i oznaczałby jednocześnie naruszenie warunków emisji.

Środki pozyskane z wartej do 2,5 mln euro emisji DL Invest zamierza przeznaczyć na finansowanie działalności, w tym głównie realizację projektów budowlanych. Lecz oferta dojdzie do skutku wyłącznie, jeśli inwestorzy zgłoszą przynajmniej 1,2 mln euro popytu, co jest konieczne do spełnienia wymogu wprowadzenia papierów na Catalyst w przyszłości.

Oferta obligacji DL Invest potrwa do 12 lutego. Prowadzi ją Noble Securities, gdzie inwestorzy mogą składać zapisy od 100 euro. 

Grupa DL Invest działa w trzech obszarach rynku nieruchomości komercyjnych, począwszy od powierzchni logistycznych, przez biura, a na parkach handlowych skończywszy. Portfel dewelopera liczy 32 obiekty o łącznej wartości księgowej 444 mln euro i dochodzie operacyjnym (NOI) szacowanym na 32 mln euro, wynika z memorandum informacyjnego.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o DL Invest Group PM S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje