piątek, 30 września 2022

Newsroom

Dług netto KGHM w dolnych rejonach normy

msd | 18 sierpnia 2022
Na koniec czerwca dług netto konglomeratu sięgał 11 proc. kapitału własnego. W marcu było to wprawdzie 9 proc., ale przed rokiem 20 proc., a dwa lata temu 34 proc. Pomagają spore zapasy gotówki.

Na koniec czerwca KGHM wykazywał 2,6 mld zł środków pieniężnych. To o 600 mln zł mniej niż w marcu, ale w przypadku tak wielkiej firmy, kilkaset milionów złotych ma mniejszy wpływ na bilans, niż w innych kilkadziesiąt. Zwłaszcza, że przed rokiem było to 1,2 mld zł, a przecież drugi kwartał nie był specjalnie udany ze względu na spadek notowań miedzi i srebra na światowych rynkach metali.

Dług netto wzrósł między marcem i czerwcem o 700 mln zł, do 3,4 mld zł i odpowiada za to właśnie przede wszystkim stan środków pieniężnych. Niemniej, bilans pierwszego półrocza jest pozytywny – działalność operacyjna przyniosła 1,6 mld dodatnich przepływów, czyli wprawdzie mniej niż przed rokiem (2,3 mld zł), ale grupa odchudziła inwestycje (pochłonęły 0,6 mld zł wobec 1,6 mld zł rok wcześniej), przepływy finansowe były wprawdzie ujemne (minus 217 mln zł), ale nie tak bardzo jak rok wcześniej (1,9 mld zł). Innymi słowy, grupa nie redukowała w tym roku zadłużenia, bo zrobiła to w poprzednim roku, a obecny poziom jest i tak bardzo niski. W relacji do kapitału własnego było to 0,11x wobec 0,09x w marcu.

Gotówka pokrywała 26 proc. krótkoterminowych zobowiązań. Mniej niż w marcu (30 proc.), ale znacznie więcej niż przed rokiem (13 proc.). Wskaźnik plasuje się górnych granicach normy dla KGHM, przekracza ją natomiast wskaźnik płynności bieżącej, który podliczyliśmy na 1,32 wobec 1,17 w marcu i 1,01 przed rokiem. Po raz ostatni znajdował się równie wysoko w marcu 2020 r., ale wówczas krótkoterminowe zobowiązania grupy były o jedną trzecią niższe (obecnie 10,2 mld zł). Teraz wpływ na wysokość wskaźnika mają gromadzone zapasy, których wielkość sięgnęła 7,8 mld zł – o 1 mld zł więcej niż w marcu i o 2 mld zł więcej niż przed rokiem. W istocie, wartość zapasów nie była tak wysoka od czasu obecności KGHM na Catalyst. Być może związana jest z przestojem gospodarczym w Chinach i spadkiem cen surowców na giełdach metali.

Rachunek wyników wskazał na wzrost przychodów I półrocza do 17,9 mld zł z 14,5 mld zł przed rokiem (o 23,4 proc.), ale zysk netto na sprzedaży wzrósł już tylko o 8 proc. do 3,03 mld zł. Z kolei zysk netto wzrósł o 12,3 proc. do 4,2 mld zł, a więc także wolniej niż przychody – także i tu widoczny jest wpływ rosnących kosztów na marże.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji KGHM. Krótsza zapada w czerwcu 2024 r. i oferuje 7,3 proc. rentowności brutto, dłuższa zapada pięć lat później i oferuje sporą premię, bo jej rentowność to 9,2 proc. brutto.

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst