poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Dwie nowe emisje Echa w obrocie

ems | 04 lipca 2024
Echo płaci za nie 4,5 pkt proc. marży, a termin zapadalności jest o rok dłuższy od ostatnich emisji publicznych, w których deweloper oferował 4,0-3,8 pkt proc. marży ponad WIBOR. Barierą wejścia jest nominał jednej obligacji ustalony na 10 tys. zł. Druga przeszkoda jest jednak znacznie trudniejsza do pokonania.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst