piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

EBOR może objąć obligacje R.Power

msd | 26 lipca 2022
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju rozważa objęcie zielonych obligacji dewelopera farm fotowoltaicznych o wartości nominalnej do 80 mln zł.

Zgodnie z zawartą umową ramową, EBOR będzie mógł nabyć do 80 mln zł papierów dłużnych R.Power, emitowanych w ramach istniejącego programu o wartości 1 mld zł. Jak jednak zastrzeżono, zawarta umowa nie zobowiązuje banku do faktycznego objęcia długu.

Pozyskane od EBOR środki R.Power miałby wykorzystać na finansowanie zielonych projektów.

Do tej pory w ramach wartego 1 mld zł programu emisji R.Power uplasował cztery serie zielonego długu, łącznie na 250 mln zł. Za każdym razem były to wygasające w połowie 2026 r. papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,95 pkt proc. marży i całym szeregu zabezpieczeń (poręczenia, zastawy, oświadczenia o poddaniu się egzekucji).

Największa dotychczas seria obligacji dewelopera – RPO0626 – kwotowa jest przez sprzedającego na 99,6 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o R.Power S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje