piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Echo Investment chce przeprowadzić emisję obligacji

msd | 05 grudnia 2022
Deweloper zamierza uplasować niezabezpieczone papiery dłużne w ramach ustanowionego niedawno programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Spółka nie razie nie ujawnia wartości potencjalnej emisji, ani tym bardziej jej szczegółowych warunków. Póki co, wiadomo, że będą to złotowe niezabezpieczone papiery z terminem wykupu do pięciu lat. Sama oferta zostanie zaś prawdopodobnie skierowana do inwestorów instytucjonalnych, ponieważ z jej przeprowadzeniem nie będzie wiązać się konieczność publikacji prospektu lub memorandum.

W ubiegłym tygodniu Echo Investment ujawniło, że 25 listopada ustanowiło program emisji obligacji o wartości do 500 mln zł, a jego organizację powierzyło Ipopemie Securities (wcześniej w emisjach dla instytucji dewelopera wspierał mBank).

W listopadzie spółce wygasał prospekt dla publicznego programu emisji obligacji. Przedstawiciele Echa wyrażają zainteresowanie kolejnym tego typu programem dla inwestorów indywidualnych, ale konieczne będzie przejście postępowania prospektowego przed KNF.

Przed kilkoma dniami deweloper zapowiedział, że zamierza skupić uwagę na zrefinansowaniu nawisu obligacyjnego zadłużenia, które wygasać ma w 2024 r. Chodzi o zapadające wtedy 740 mln zł, z czego 630 mln zł przypada bezpośrednio na Echo, a pozostałe 110 mln zł to papiery Archicomu.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Echa o łącznej wartości 1,38 mld zł. Najdłuższe serie z terminami spłaty w 2026 r., które pochodzą z tegorocznych ofert publicznych, kwotowane są przez sprzedających na 98,29-98,94 proc. nominału (spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 4 pkt proc.). 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje