wtorek, 22 września 2020

Newsroom

Echo Investment może zmienić właściciela

msd | 16 października 2019
Węgierski deweloper WING może przejąć 100 proc. udziałów w spółce Lisala, która jest głównym akcjonariuszem Echa Investment. Transakcja wymaga zgody UOKiK.

Echo Partners, czyli spółka należąca do inwestorskiego trio złożonego z PIMCO, Oaktree i Griffin Real Estate, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w kapitale Lisali, która która jest większościowym akcjonariuszem Echa Investment.

Kontrolny pakiet akcji dewelopera miałby zostać sprzedany węgierskiej firmie nieruchomościowej WING.

(…) zamknięcie transakcji jest uzależnione od uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji stanowiącej transakcję – poinformowało Echo Investment.

Wartość planowanej transakcji nie została ujawniona. Na GPW należący do Lisali pakiet akcji Echa wart jest około 1,06 mld zł.

W marcu tego roku PIMCO, Oaktree i Griffin ogłosiły przegląd opcji strategicznych wobec posiadanego przez nich pakietu akcji Echa.

Na Catalyst notowanych jest 11 serii obligacji Echa z terminami spłaty od listopada 2020 r. do listopada 2023 r. Część z nich deweloper plasował w ofertach publicznych skierowanych do indywidualnych inwestorów.

Najdłuższe papiery Echa, zapadające z latach 2022-2023, wyceniane są w większości z 4,8-5,1 proc. rentowności brutto.

Warunki emisji obligacji dewelopera nie zawierają dodatkowych kowenantów związanych ze zmianami właścicielskimi w spółce.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje