niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Echo Investment planuje emisję dla instytucji

msd | 23 lutego 2024
Deweloperska spółka zamierza zaoferować papiery dłużne, których warunki zostaną ustalone w drodze rozmów z inwestorami instytucjonalnymi.

Póki co, Echo nie zdradza brzegowych warunków potencjalnej emisji, za wyjątkiem tego, że obligacje nie zostaną zabezpieczone i będą one oferowane w ramach programu do 1 mld zł lub równowartości tej kwoty w euro.

Do tej pory w ramach adresowanego do inwestorów instytucjonalnych Echo przeprowadziło trzy emisje – dwie w złotych o łącznej wartości 320 mln zł, a także jedną na 43 mln euro. Pierwsze z nich oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. przy pięcioletnim okresie spłaty, natomiast za dług we wspólnej walucie przy tym samym tenorze Echo płaci stałe 7,4 proc. 

Trzy tygodnie temu o pracach nad emisją długu dla inwestorów instytucjonalnych informował także kontrolowany przez Echo wrocławski Archicom. Tymczasem w minioną środę obie spółki zawarły umowę o strategicznej współpracy, w ramach której zobowiązują się między innymi do niekonkurowania ze sobą na rynku obligacji. 

Do 29 lutego Echo Investment przyjmuje zapisy w adresowanej do inwestorów indywidualnych emisji czteroletnich papierów o wartości 70 mln zł, za które proponuje 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Oferta ma charakter uzupełniający wobec emisji z pierwszej połowy lutego, w której inwestorzy zgłosili 193,9 mln zł przy oczekiwanych przez spółkę 70 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 15 serii papierów dłużnych Echa o łącznej wartości ponad 1,6 mld zł i termiach spłaty w latach 2024-2028. Pochodzące z zeszłorocznych ofert publicznych obligacje ECH0627 i ECH1127 (także po 4 pkt proc. marży) w piątek rano kwotowane są przez sprzedających kolejno po 100,93 oraz 100,77 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje